Ingen lyckades pricka tolvan, men 2 personer hade 11 rätt Sigurd Odenö och Martin Odenö. Närmast av dem på skiljefrågan var Sigurd med 55 cm. Av de fyra med 10 rätt var Bengt Lagergren närmast på skiljefrågan med 52 cm. Övriga med 10 rätt var Per-Erik Carlsson, Jonas Persson och Glenn Welander. Priserna från dagens sponsor, COOP, kommer per post.

De två tröstprisen tillföll Andreas Göransson och Staffan Lindmark, som också får sina priser per post.

Många tog också chansen att avnjuta våffla med passande dryck i Hagenstugan efter promenaden.

Rätt rad: x11 x22 11x 1x2

Rätta svar: 1. Kälvesta, Stockholm, 2. Elefant, 3. 1963, 4. Katt, 5. Steve Jobs, 6. 1,5 ggr, 7. Röd, 8. Allan Svensson, 9. Lufttrycket var 1050 hPa, 10. 9 kommuner, 11. 1628, 12. Orientering.

Skiljefråga: Tråden i burken var 87 cm lång. Lite intressant var att de flesta kraftigt underskattade längden.