Det kan givetvis fortfarande ske förändringar på den här fronten och myndigheten följer utvecklingen.

Om anmälningarna skulle öka, har ni beredskap för detta?

– Vi tar givetvis anmälningarna på allvar, men samtidigt ska man ha klart för sig att det rör sig om ganska svårutredda brott. Ord kan stå mot ord och händelsen kan ligga långt bort i tiden, fortsätter Hellnevi.

Han ser det samtidigt som en utmaning för polisen att förklara att de inte kan lova att en misstänkt gärningsman lagfars om det inte finns brottsbevis.

– Men vi fortsätter givetvis arbetet och har koll på den här typen av fall, menar Hellnevi.

Läs om stjärnan som drabbats:

Läs om trakasserier problem även i Västra Götaland:

Därför skickar män dickpics:

Läs journalistik är ingen popularitetstävling: