Katarina Ejeskär har fått ett forskaranslag på 1, 3 miljoner kronor från Barncancerfonden för att forska på en av de mest aggressiva barncancerformerna, neuroblastom.

Barncancer är inte särskilt vanligt. När det gäller neuroblastom drabbas cirka 20 barn om året, säger hon.

Tumörerna bildas av nervvävnad och kan uppkomma i tidig ålder, redan när barnen är nyfödda.

Ibland går sjukdomen tillbaka av sig själv men så finns det också en aggressiv form som är svårt att bota och det är den gåtan Katarina Ejeskär och hennes forskarteam hoppas kunna lösa.

Vi tror att orsaken till just den här cancerformen beror på att det försvunnit en bit av en kromosom. Det vi ska undersöka hur det påverkar själva tumören, varför den blir så aggressiv och, förstås, om det finns en bättre behandling än den som ges idag.

Forskningen sker på uppodlade celler från neuroblastom.

Vi kommer också att testa på bananflugor där man kan få gener att bilda tumör i en levande vävnad vilket är bättre att undersöka.

Delresultat publiceras efter hand i artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Inom forskarvärlden ses det som en merit att göra det samtidigt som kunskapen om vad som kommer fram till inom laboratoriets väggar sprids till omvärlden.

Förhoppningen är förstås att hitta en lösning som kan bli räddningen för allvarligt sjuka barn och det är också den största anledningen att Katarina Ejeskär verkar inom det område som hon gör, biomedicin och cancergenetik.

Jag drivs av att lösa en av vår tids stora sjukdomar och det känns viktigt att ägna sig åt något som kanske skulle kunna göra skillnad för människor.

Men Katarina Ejeskär låter förstå att ingenting kan tas för självklart när man går in i ett nytt projekt.

Såklart hoppas man hitta en lösning och då känns det roligt, men det gäller att vara glad så länge det varar. Ett positivt resultat ska prövas om och om igen, helst med en annan teknik och helst också av en annan forskargrupp för att se att det verkligen håller.

Cancergenetik är Katarina Ejeskärs specialområde. Vi sidan av det nya projektet forskar hon på om probiotika kan ges i förebyggande syfte för att motverka tarmcancer. Men hon arbetar också med ett projekt där hon påvisar att gluten har en negativ inverkan på vårt immunförsvar. Den rapporten är dock inte publicerad än