När man ser tillbaka på valdeltagandet i tidigare kyrkoval går det att se ett ganska tydligt mönster, enligt Sven-Erik Falk: de som tillhör mindre pastorat på landsbygden är mer benägna att rösta än de som tillhör större pastorat i städer. Engagemanget i kyrkan och kyrkliga aktiviteter verkar generellt sett vara större i mindre samhällen, helt enkelt, på samma sätt som benägenheten att delta i andra sorters föreningsliv är större på landsbygden.

Man är ofta engagerad i sin lokala församling. Man känner varandra och vet vilka man röstar på, säger Sven-Erik Falk.

I hela stiftet var valdeltagandet i valet till kyrkofullmäktige 13,5 procent vid det förra valet. Högst var valdeltagandet i Norra Hestra församling, som ligger i Jönköpings län. Den församlingen kommer att tillhöra Växjö stift från och med årsskiftet.

I Skaraborg hamnar Södra Kållands pastorat högt, med ett valdeltagande på 20,3 procent.

Där finns ett högt engagemang, konstaterar Sven-Erik Falk.

Även i Stenstorps pastorat är valdeltagandet förhållandevis högt: 18,5 procent.

Lägst valdeltagande var det i Mariestads församling, där det låg på 10,5 procent. Även Skövde församling hade ett lågt valdeltagande: 11,4 procent. Det stämmer överens med bilden att människor i städer är mindre benägna att rösta.

Det handlar om storleken på pastoratet.

Samtidigt finns det undantag, som till exempel Falköpings pastorat, där valdeltagandet var 15,2 procent i förra valet till kyrkofullmäktige.

De som har satsat på att synas på stan har ett högre valdeltagande. Falköping har gjort det några val. Det är påtagligt, säger Sven-Erik Falk och förklarar att detta bland annat kan få fler att förtidsrösta.