I det här läget är det extra angeläget att sjukförsäkringen fungerar rättssäkert och ger trygghet åt den som blir sjuk. Så är det inte idag. På grund av ett antal politiska beslut – alltifrån alliansregeringens borttagande av den bortre tidsgränsen till den rödgröna regeringens siffersatta mål – har många, inte minst LO-medlemmar, tvingats jobba trots att de är sjuka.

Nu har regeringens utredare lagt fram en rad förslag som tar rejäla steg i rätt riktning för att reparera sjukförsäkringen. Det tycker vi som jobbar fackligt är väldigt bra. Särskilt viktigt är att Försäkringskassans prövning mot låtsasjobb föreslås upphöra.

Det är hög tid att politikerna ser sanningen i vitögat. Vi kommer inte att ha färre sjukskrivningar till följd av coronaviruset– snarare fler. Regeringen måste därför gå vidare med en ny lagstiftning till riksdagen. Och det snarast. Sjukförsäkringen är i stort behov av reparation!

Annica Falck ordförande LO-facken i Skövde