Bensinpriset är på väg mot 16 kronor. På bara en vecka har kostnaden höjts med 20 öre och nu kan semestern vara i fara för bilburna svenskar.

Men det är en annan sak som oroar både branschfolk och politiker.

Det är hotet mot landsbygden.

– Bilskatterna är i dag ett lapptäcke av olika skatter och man kan ju fundera över om det verkligen är en bra långsiktig lösning. Vi behöver ett rättvist och transparent system, som gäller alla, menar Jessica Alenius.

Relaterat till artikeln

65 miljarder

Hon konstaterar samtidigt att staten varje år får in 65 miljarder genom skatter och avgifter från bilisterna i budgeten.

– Men när de elektrifierade fordonen ökar och koldioxidutsläppen minskar, så kommer på sikt också intäkterna att sjunka, fortsätter Alenius.

Därför tycker hon också att det är viktigt att slå fast vilka principer som ska gälla.

– Sedan slår också skatterna mot diesel ganska blint. I det nya bonus-malussystemet så görs exempelvis ingen skillnad på fossilt diesel och det som är uppblandat med 50 procent syntetiskt tillverkad drivmedel, vilket gör bonussystemet till ett ganska trubbigt verktyg, menar Jessica.

Medhåll av Bergheden

Hon får medhåll av riksdagsledamoten Sten Bergheden (M) som sitter i trafikutskottet.

– Vi har redan Europas högsta skatter på drivmedel och Moderaterna vill sänka dem. Det är som om en regering där Miljöpartiet ingår inte inser att folk på landsbygden måste ta sig till sjukvård, handla, fritidsaktiviteter och hälsa på vänner, menar Bergheden.

Detta som han samtidigt konstaterar att flygskatten kommer att slå mycket hårt mot många Norrlandskommuner.

– Sedan vill man också inför kilometerskatt på transporter, vilket också drabbar landsbygden, menar moderaten.

Flytt till storstäder

Sten Bergheden anser att den förda politiken leder till att allt fler flyttar till storstäderna, vilket i sin tur innebär att man skapar andra problem.

– Se bara bostadspriserna som skjutit i höjden, menar Bergheden.

Han bor själv på landsbygden i Skaraborg och konstaterar att det enda alternativet många gånger är en skolbuss som går klockan åtta på morgonen.

– Det är inte ett alternativ för den som vill ta sig i tid till jobbet.

Istället vill han att man satsar på att elektrifierat vägar och satsa på liknande åtgärder.

– Många gånger behöver en familj på landsbygden och då har du även kostnader för reparationer och annat för att underhålla fordonen. Den politik som nu förs påverkar de som bor utanför städerna väldigt negativt, säger Sten Bergheden.