Annons
Vidare till skovdenyheter.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Här byggs en av Skövdes värsta flaskhalsar om – så påverkas trafiken: ”Helt smärtfritt kommer det inte att vara”

Nolhagavägen mellan handelsområdena Elins Esplanad och Stallsiken har länge varit en riktig flaskhals som ofta tryter på tålamodet för trafikanter. Ytterligare tålamod lär krävas nu när ombyggnation har inletts.
– Vi har påbörjat vid rondellen på Mariestadsvägen till Stallsiken lite tidigare än vad som var tänkt, säger Daniel Lindh, gatu- och naturchef på Skövde kommun.

Planen var egentligen att börja bygga om på Nolhagavägen vid Södra metallvägen och Norra metallvägen nu under hösten. Där kan bilister nu bli fast länge när de vill åka ut mot Nolhagavägen när det är mycket trafik under exempelvis helgerna.

Istället ska en tvåfilig cirkulationsplats byggas som ska ge ett jämnare trafikflöde och ha högre kapacitet. Men eftersom detaljplanen för Södra Stallsiken är överklagad kan man inte börja bygga den nya rondellen innan mark- och miljödomstolen gett sin dom i överklagandet. Däremot har man kunnat börja med vissa förberedelser.

– Vi kan göra förberedande arbeten som ledningsarbeten i hela området. Det berörs inte av detaljplanen på samma sätt, säger Daniel Lindh.

Istället valde kommunen att satsa mer krut på att börja bygga om rondellen där Nolhagavägen och Mariestadsvägen möts. Den ska också bli dubbelfilig och kommer att utformas på ett liknande sätt som rondellen mellan Elins Esplanad och Coop. Arbetet har inletts, vilket de som har passerat lär ha noterat.

– Den ingår inte i detaljplanen Stallsiken Södra. Vi har satt en stödmur mot Granngården för att kunna breda ut vägen. Rondellen ska flyttas mer mot Stallsikenområdet, cirka 10-15 meter, för att kunna skapa fler körfält och mer utrymme, säger Daniel Lindh.

Han säger att arbetet flyter på som det ska och att arbetena på Nolhagavägen kommer att pågå under detta år och nästa år. Mycket hänger givetvis på vad som händer med detaljplanen.

Hur kommer arbetena på Nolhagavägen att påverka trafiken?

– Det beror lite på, en fördel är att vi kan tillskapa mycket yta omkring muren. Det är ytor vi inte har idag och då kan vi flytta runt trafiken. Helt smärtfritt kommer det inte att vara, det kommer märkas, säger Daniel Lindh.

Det kan också bli aktuellt med avstängningar av vägen. Samtidigt tror Daniel Lindh att trafikanterna kommer att hitta andra vägar för att undvika vägombyggnaden, till såväl Stallsiken, Elins Esplanad och Trädgårdsstaden finns andra vägar man kan välja.

– Det kan vara lite trögt först, sedan lär sig folk att åka andra vägar, det brukar fördela sig ganska bra.

Det kan bli en tålamodsprövande tid i trafiken på Nolhagavägen under en längre tid, för när Skövde kommun är klar med sin del ska även Trafikverket bygga om trafikplats Stallsiken på väg 26. Den ska byggas om så den klarar den utökade trafiken till handelsområdet och till stadsdelen Trädgårdsstaden.

– Det blir några år som det kanske är lite svårt, men man får tänka att det blir bättre sen, säger Daniel Lindh som menar att trafikanterna lär märka stor skillnad i trafikflödet när alla rondeller på Nolhagavägen är ombyggda.

Förutom Nolhagavägen bygger Skövde om busshållplatser vid Högskolan samt gör nya cykelvägar i Östermalm, läs mer om cykelvägarna längre ner i artikeln. Just nu det alltså relativt få vägarbeten på gång för kommunen.

– Tanken var att rondellen vid Södra och Norra metallvägen skulle vara en ganska stor del av vårt jobb under hösten, nu blir det inte riktigt så mycket.

Nästa år ska kommunen ta sig an fler av Skövdes mest trafikerade platser. Nästa år ska kommunen börja se över Mörkekorset och i Hallenbergsrondellen pågår just nu upphandlingen av en entreprenör.

– Det kommer få effekter på det övergripande vägnätet. Trafikverket har också en hög med projekt och vi försöker samordna våra större projekt med deras så trafiken ska flyta på så bra som möjligt, säger Daniel Lindh.

Här är några av de mindre projekt som Skövde kommun gör under hösten:

Dalvägen

Gång- och cykelvägen längs Dalvägen kommer under senare delen av 2020 att breddas och bli en separerad gång- och cykelväg. Då passar man på att bygga om korsningen Ekängsvägen - Dalvägen. Det blir ett vänstersvängfält för trafik som kommer från Ekängsvägen mot Dalvägen. Det kommer också göras åtgärder för att hålla ned hastigheten på gatan utanför förskolan.

Ny gång- och cykelväg längs Bäckvägen

Cykelvägen blir den sammanbindande länk som saknas för att få en helhet i öst-västlig riktning genom staden, vilket saknas idag. Arbetet innebär en breddning av den befintliga gångbanan på Bäckvägens södra sida. Det innebär också en del förberedande arbeten som till exempel att flytt av dagvattenbrunnar kommer behöva göras och i samband med det kan det eventuellt bli djupare schakter.

Gångbanan på norra sidan av Bäckvägen byggs om när den södra sidan är klar. Arbetet påbörjades i början av maj och pågår till september. Gångtrafikanter hänvisas till den norra sidans gångbana under tiden den södra byggs om och tvärt om.

Gång och cykelväg Östergatan - Bäckvägen

Utbyggnaden av cykelväg Östergatan - Bäckvägen är del för att bygga ihop ett huvudcykelnät som ska koppla samman Skövde från Trädgårdsstaden i norr till Hentorp i söder. Cykelvägen går genom parkmarken "lertaget" runt den gamla fotbollsplanen och ansluter på Bäckvägen, där också arbeten ska göras. Ledningsarbeten påbörjas hösten 2020 och cykelvägen planeras att färdigställas och öppnas våren 2021, när allt ledningsarbete är färdigt.

Flytt av övergångsställe Norra Bergvägen

Kommunen kommer att flytta övergångsstället mellan busshållplatserna Stenvägen söderut närmare ICA Kvantum, då många redan att idag väljer att gå över Norra Bergvägen där. Med ett övergångsställe kan det göras på ett säkrare sätt. Arbetet kommer göras under 2020.