Allt fler kommuner söker bidrag till bostadsbyggande. I årets pott har Boverket fördelat nästan 1,4 miljarder kronor till 234 kommuner.

– Första sökomgången för stödet var 2016. Det är alltså tredje året som kommunerna har kunnat söka i år. Intresset har stadigt gått uppåt, från 111 beviljade 2016 till 199 kommuner 2017 och 234 i år. Som synes har ansökningarna ökat varje år, enligt Emelie Hemström jurist vid Boverket.

I år i Skaraborg var det åtta kommuner som sökte pengar till byggande och totalt räknar kommunerna med att bygga nästan 800 bostäder. Bidraget är lika stort oavsett om det gäller en villa, hyres- eller bostadsrätt och avsett hur stor bostaden är.

Bakgrunden till stödet är att man vill stimulera byggandet och bidraget ses som en startbidrag. I de flesta kommuner råder bostadsbrist. Orsaken både befolkningstillväxten och att många kommuner växer när de har tagit emot nyanlända.

I Skaraborg är det inte oväntat Skövde som får störst bidrag - drygt fem miljoner kronor till 222 bostäder.

Sedan 2016 har kommunen beviljats cirka 30 miljoner kronor för att stimulera byggandet av nästan tusen bostäder.

Men även mindre kommuner har haft ambitioner i att bygga och söka stödet. Sedan 2016 har Falköping, Götene och Tibro beviljats 3-4 miljoner var till byggandet.

Men vad händer om man inte bygger det som planeras? Kräver ni tillbaka bidragen då?

– Hur många bostäder som sedan hinner byggas under perioden är inga uppgifter som kommunerna redovisar till oss. Hela stöden styrs utifrån den förordning som regeringen har utfärdat: Förordning (2016:364) om statsbidrag för ökat bostadsbyggande. Förordningen kräver inte att kommunerna ska färdigställa byggandet av de beviljade startbeskeden inom någon viss tid, förklarar Emelie Hemström i e-post till tidningen.

Vilka reaktioner har ni fått från kommunerna?

– För kommunerna är fördelningen ett välkommet tillskott.

Vad händer med bostödet i framtiden? Är detta sista året?

– Boverket har ännu inte fått regleringsbreven från regeringen för nästa år, så än så länge är det för tidigt att uttala sig om stödet återkommer även 2019, enligt Emelie Hemström.

En del av stödet ska gå till bostadsbehovet för nyanlända. Det är 60 procent av totala stödsumman (837 miljoner kronor av 1 395 miljarder kronor för 2018). Som nyanländ räknas de som fått uppehållstillstånd mellan juni 2017 och juli 2018 och som fanns folkbokförda i kommunen 31 juli.

Den andra delen av stödsumman är 40 procent (558 miljoner kronor av 1,395 miljarder kronor för 2018) och fördelas till de bostäder som byggs utöver behovet hos de nyanlända.

Läser du via appen? Se listan över kommunernas bidrag här