Dessutom har det till Kommunfullmäktige inlämnats en motion med samma med samma krav.

Men samtliga krav har avslagits med motiveringen att ”det ingår inte i Västtrafiks utbud” och att kostnaden skulle bli drygt 5 miljoner.

En tidigare ledamot av kommunfullmäktige har i en utredning kommit fram till en merkostnad på 1,1 miljoner. En kostnad som är betydlig lägre än den kommunledningen påstår.

Eftersom kommunledningen i Skövde inte är intresserade av seniorkort från 70+, måste vi naturligtvis anpassa kravet till det som är möjligt och då blir kravet från 65+.

Vid en genomgång av de kommuner som har seniorkort från 65+ i Västra Götaland framkommer följande kommuner:

Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lidköping, Mark, Mölndal, Partille, Strömstad, Tjörn, Tranemo, Trollhättan.

Några av dessa kommuner har vissa begränsningar och seniorkortet gäller endast vid lågtrafik.

PRO Skövde anser nu att vi skall anpassa våra krav till vad Västtrafik erbjuder och vi menar att det är dags att Skövde erbjuder pensionärerna i Skövde samma förmåner som vad de uppräknade kommunerna gör och kravet blir därför: Gratis buss för alla i kommunen som fyllt 65 år. Därmed blir Skövde en attraktiv kommun för alla pensionärer.