På måndagskvällen inleder artisten Petter Psykiatriveckan i Falköping. Därefter väntar tre dagar med ett späckat program och som vanligt är intresset stort.

Bland föreläsarna finns Madeleine Frankenberg och Arne Fredén på DBT-teamet. Deras programpunkt på onsdagsförmiddagen, Bemötande vid självskador, är fullbokad. 185 personer är anmälda till föreläsningen i Ållebergsgymnasiets konsertsal.

Vi har varit med tidigare, men då har vi framför allt vänt oss till vårdpersonal. Det ska bli kul att prata på gymnasiet och vi tror att det kommer en hel del ungdomar, säger Madeleine Frankenberg

Teamet har funnits sedan 2010 och består av sex personer med olika kompetenser. Madeleine Frankenberg är arbetsterapeut, Arne Fredén är sjuksköterska och i gruppen finns också psykolog, behandlingsassistent och skötare.

DBT-teamet arbetar med patienter med självskadebeteende och emotionellt instabil personlighetsstörning – även kallat borderline. Omkring 70 personer är eller har varit i behandling sedan starten. Runt 30 är i gång samtidigt.

Liknande team finns i Lidköping och Mariestad.

Vårt huvudsakliga upptagningsområde är Falköping, Skara, Tidaholm och Skövde, men vi tar emot remisser från hela Skaraborg, säger Madeleine Frankenberg.

DBT står för dialektisk beteendeterapi och är en behandlingsform som introducerades i Sverige på 90-talet.

Det är en behandling som ger resultat och därför har fått bra genomslag, säger Madeleine Frankenberg.

Mer än 40 procent av alla unga testar att skada sig någon gång. För de allra flesta är det en engångsföreteelse, men för runt åtta procent får det effekt.

De som fortsätter gör det för att det fungerar och fyller ett behov. Här behövs ofta insatser för att bryta destruktiva beteenden, säger Madeleine Frankenberg.

Patienter som kommer till teamet får först en förberedande fas under en till två månader där man provar behandlingen. Därefter skrivs ett kontrakt, oftast på ett år, där man förbinder sig att jobba med sin problematik.

Under behandlingen träffar patienten sin terapeut en gång i veckan samt gruppen, kallad färdighetsträningsgrupp, en gång i veckan.

Våra patienter behöver mer färdigheter. Behandlingen går ut på att lära sig andra sätt att hantera svåra känslor och stark ångest på än att skada sig själv.

DBT-teamet erbjuder också kurser för anhöriga.

Inte för att de ska bli vårdare utan för att de ska lära sig att ta hand om sig själva. Det kan vara oerhört jobbigt att ha ett barn eller en sambo med självskadebeteende, säger Arne Fredén.

Även bakomliggande trauman behandlas – mobbning, sexuella övergrepp eller förlust av nära anhöriga är inga ovanliga erfarenheter bland patienterna – men inte förrän självskadebeteendet har upphört.

Tidigare har DBT-teamet jobbat med myndiga patienter. Nyligen har gränsen sänkts till 15 år. Det är ofta då självskadebeteende börjar.

Många av våra anhöriga frågar varför deras barn inte fått lära sig det i skolan. Om de hade haft utbildning om de här sakerna i sjuan kanske man hade sluppit tio år av lidande, säger Arne Fredén.