Servicenämnden ser inte något framtida behov av Varola skola för kommunala verksamheter. I en utredning konstaterade man att sektor utbildning behöver dem inte, och inte heller var sådant som äldreboende eller LSS-boende aktuellt i en före detta skolan. Då tyckte nämnden att det är bättre att frigöra den till andra offentliga aktörer eller den privata marknaden.

— I likhet med andra fastigheter där kommunen inte längre bedriver verksamhet så föreslår vi att denna fastighet säljs. Vår förhoppning är att den kan komma till annan nyttig användning, säger Torbjörn Bergman (M), ordförande i servicenämnden, i ett pressmeddelande.

Skolan i Varola stängdes efter beslut av barn- och utbildningsnämnden i november 2018. Därefter fullgjorde skolan läsåret och stängdes sedan i samband med sommarlovet 2019. Sedan dess har lokalerna stått tomma utan att någon har använt dem, med undantag för Hembygdsföreningen och förskoleverksamhet.

— Vi föreslår att vi styckar av fastigheten och att de byggnader där Hembygdsföreningen och förskoleverksamheten finns blir kvar i kommunal ägo. Då kan de stanna kvar i lokalerna som de använder idag, säger Torbjörn Bergman.

Kommunstyrelsen fattar det slutliga beslutet om försäljning.