Kommunhuset i Vänersborg har drabbats av mögelskador, vilket gjort att både kommunfullmäktige och regionfullmäktige fick sluta att ha sina möten där för snart ett år sedan. Regionfullmäktige har sedan dess varit på olika ställen: på ett hotell i Vänersborg, på Lindholmen i Göteborg och nu på tisdag sammanträder man för första gången i Skövde.

Den gamla sammanträdeslokalen i Vänersborg ska rivas och ett beslut om att bygga en ny lokal väntas snart tas av Vänersborgs kommun. Ett bygge tar tid, varför regionfullmäktige även under nästa år får använda sig av andra lokaler.

Men det finns dem som gärna skulle se att den nuvarande lösningen att regionfullmäktige turnerar runt i regionen permanentas.

Jag tycker att det är en stor fördel att vi är ute i regionen som fullmäktige. Jag är kraftigt ifrågasättande till att bygga en så stor sal i Vänersborg med stora åtaganden från regionen, säger Conny Brännberg från Skövde, som är ledamot i regionfullmäktige.

Conny Brännberg menar att kommunfullmäktige i Vänersborg inte har behov av en lika stor sal som regionfullmäktige har.

Besöksnäringen har ändamålsenliga lokaler för möten, jag tycker att vi ska hyra in oss där istället för att bygga i Vänersborg, säger han.

Conny Brännberg föreslår att man har cirka hälften av mötena i Vänersborg och att övriga möten hålls på olika orter runtom i regionen. Att fullmäktige reser runt i regionen ger tillfälle till möte med lokala partigrupper, att sätta sig in i delregionala frågor och att göra studiebesök, menar Conny Brännberg. Dagen före fullmäktige har partierna i allmänhet gruppmöten.

Att Sverige på sikt kan gå mot större regioner talar också emot att under lång tid binda upp sig till möteslokaler i Vänersborg, menar Conny Brännberg.

Conny Brännberg säger att han skrivit till regionfullmäktiges presidium med detta förslag redan i somras, men regionfullmäktiges vice ordförande, Per Tenggren (S), känner inte till att det inkommit som ett formellt förslag.

Min personliga uppfattning är att det inte finns politiskt stöd för en lösning där vi inte skulle vara i Vänersborg stadigvarande. Fullmäktige avslog i början av mandatperioden en motion om att flytta fullmäktiges möten till Göteborg, säger Per Tenggren.

Nu hålls ett möte i Skövde och sedan följer ett möte i Alingsås och det blir troligen även ett möte i Borås.

Sedan tror jag att vi kommer att försöka hitta en mer fast lösning i den här situationen vi har fram till att vi har en lösning med Vänersborgs kommun. Vi kan vara på ett eller två ställen, men inte turnera runt. Det är en kostsam historia att turnera runt på det sätt som vi gör nu. I vissa städer är hotellkostnaderna dyrare än i Vänersborg, resor kan bli dyrare beroende på var i regionen man är, säger Per Tenggren.

Huvudspåret är att vi fortsätter att hyra in oss, men att det finns någon form av långsiktigt åtagande, säger Per Tenggren.