De patienter som fått problem efter att ha opererats med den kritiserade Ilizarov -metoden på Skaraborgs sjukhus i Skövde kan få ersättning genom regionens patientförsäkring.

I samband med att sjukhusledningen för Skaraborgs sjukhus höll en presskonferens sa Marga Brisman, att man informerat Löf om händelsen.

Olle Svensson som gjort granskningen och som också fanns med vid pressträffen sa då att han tror att många av de drabbade patienterna har möjlighet att få en viss ersättning.

Den som vill få sin sak prövad ska anmäla skadan till Löf, ett försäkringsbolag som ägs gemensamt av Sveriges landsting och regioner.

Vi gör en utredning i varje enskilt fall, säger Helena Olsson.

Generellt när det görs utredningar av vårdskador tittar försäkringsbolaget på om vårdgivaren hade kunnat använda en annan metod, om instrument använts felaktigt eller om diagnosen ställts försent, säger Helena Olsson.

Grundregeln är att skadan måste ha varit möjlig att undvika för att ersättning ska kunna lämnas.

Den som får rätt till ersättning kan få det för sveda och värk och vilket lidande det inneburit. Ersättning betalas också ut för förlorad arbetsinkomst inkomstförlust och andra kostnader som man haft på grund av patientskadan.

Beloppet baseras på svensk skadeståndsrätt.

Det går inte att ange specifika belopp för hur mycket ersättning man kan få utan det beror på den individuella livssituationen, säger Helena Olsson.

Rätten till ersättning gäller upp till tio år efter att skadan har skett.