Annons
Vidare till skovdenyheter.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Föroreningar funna efter tidigare verksamheter runt Arenan

Arenaområdet är under luppen i ett nytt planprogram. Nu har det konstaterats att det finns miljögifter i marken som överskrider olika riktvärden.

I jakten på ny mark att exploatera i centrala Skövde ska ett nytt planprogram tas fram för Arenaområdet.

På området har det tidigare legat bland annat brandstation, kommunverkstad, ställverk och plåtslageri. Därför har man som en del av planarbetet gjort en inledande miljöteknisk undersökning för att kartlägga föroreningar i jord och grundvatten på ett översiktligt sätt.

Syftet med undersökningen är utifrån resultatet kunna bedöma fortsatta undersökningsbehov, men även vilka åtgärder som behöver vidtas utifrån de föroreningar som finns i marken.

Undersökningen har genomförts genom att jordprover tagits på ett antal olika platser inom området. Beroende på var proverna har tagits har innehållet i jorden därefter analyserats avseende olika typer av kemikalier metaller. Dessutom har grundvattnet i området prövats avseende olika föroreningar.

Resultatet av undersökningen har nu presenterats i en rapport. Av den framkommer att det inom området finns rester av ett flertal olika kemiska och petroliumbaserade ämnen men även metaller.

Inom en fastighet har specifikt hittats dibensofuran, bifenyl och trimetylbensen. Varifrån de föroreningarna kommer vet man dock inte i det här skedet. På Räddningstjänstens fastighet har högfluorerande ämnen hittats i såväl jord som grundvatten. De fynden tros ha kommit från de övningar med brandskum som Räddningstjänsten haft på platsen.

När det gäller halterna på de olika föroreningarna framgår det av rapporten att flera prover överskrider riktvärdena för känslig markanvändning, KM, medan enstaka prover överskrider riktvärdena för mindre känslig markanvändning, MKM.

I rapporten understryks att den undersökning som nu är gjord enbart är översiktlig och inte ger den fulla bilden av föroreningssituationen i hela planområdet. Därför behöver mer specifika riskbedömningar för de olika fastigheterna göras, när det är mer uttalat hur området är tänkt att användas påpekas det.

Samtidigt rekommenderas att undersökningen avseende PFAS-föroreningar i anslutning till Räddningstjänstens fastighet behöver utredas närmare redan i det här skedet.