Flera gånger under sitt avskedstal återkom Gerhard Sager till föreningarnas betydelse.


Ibland pratas det om dom på förbundet i något negativa ordalag. Men man måste komma ihåg att det är en demokratisk organisation där föreningarna är liktydligt med förbundet, konstaterade Gerhard Sager.

Under sina 33 styrelseår, varav 22 som ordförande, har naturligtvis stora förändringar skett, ibland tyvärr är det negativa hållet.

Det är främst det minskade antalet utövare och därmed antalet lag på seniorsidan som genomgått en förändring. För 30 år sedan hade de flesta föreningar A-lag, B-lag och A-damlag. Nu är det tuffare. Föreningarna får också svårare rent organisatoriskt då färre och färre väljer att ta på sig styrelseuppdrag.

Gerhard Sager fick vid distriktsmötet ta emot VFF:s högsta utmärkelse, förtjänstmedaljen. Han utsågs också till hedersordförande. Han kommer att fortsatta arbeta i VFF:s landsbygdsprojekt samt i förberedelserna för 100-årsjubileet 2018. Han fortsätter också som ordförande i Svenska Fotbollförbundets tävlingskommitté.

Peter Karlsson, Skövde, valdes enhälligt till ny distriktsordförande. Peter är 57 år gammal och har en gedigen erfarenhet både som spelare, tränare och ledare, främst i Mariestadstrakten. Numera ingår Peter i Skövde AIK:s sportgrupp. 
I Västergötlands FF blev han 2002 ledamot i tävlingskommittén och är ordförande i densamma sedan 2012.

Jag vill tacka Gerhard för sitt stora engagemang i fotbollen. 33 års erfarenhet ersätter man inte hur enkelt som helst, konstaterade Peter Karlsson efter ordförandevalet.

Distriktsstyrelsen fick två nya ledamöter, Patricia Daoud, Trollhättan och Jan Wigholm, Mariestad.

Förutom Gerhard Sager lämnade Carina Sjöö, Vänersborgs IF, styrelsen efter två år.

Förbundsordföranden Karl-Erik Nilsson, Uddevalla, ledde som vanligt distriktsmötet. Han tog också chansen att tacka Gerhard Sager för hans insatser innan han gav en personlig syn på svensk fotboll just nu. Han berättade bland annat om att ett nytt strategidokument ska tas fram där föreningarna blir högst delaktiga med en stor enkät under våren.

Fyra föreningar belönades vid distriktsmötet. Hova IF fick utmärkelsen årets landsbygdsförening och därtill 10 000 kronor. Stipendiet ur Stig Segerfeldts minnesfond Rent spel utdelades för 2016 till Kronängs IF, Fröjereds IF och Holmalunds IF. Även dessa föreningar fick vardera 10 000 kronor.