Nya Regionens hus vid Mörkekorset i Skövde är utrustat med ett stort antal fönster. Nu visar det sig att fönstren på kontorsvåningarna är felkonstruerade på ett sätt som innebär att de kommer att behöva åtgärdas inom en snar framtid.

Felaktigheten uppmärksammades i samband med monteringen.

– Det är två fönster i varje fönster och det är bågen i det yttre fönstret som är för klen och som måste bytas, förklarar Bosse Svensson, förvaltare hos regionens fastighetsavdelning Västfastigheter.

– Det är ett konstruktionsfel som ställer till det den dagen man ska putsa fönstren. Som det är nu måste man ha någon form stöd när man öppnar den yttre bågen, tillägger han.

Svensson konstaterar vidare att man normalt sett inte öppnar fönstren, utan att det bara sker när de ska putsas.

– Det hade fungerat att ha kvar fönstren, men då det är ett konstruktionsfel ska det åtgärdas, säger Svensson.

Att det inte sker någon åtgärd i det här skedet beror på att det är delar som måste nyproduceras innan ett byte kan göras.

Svensson påpekar samtidigt att fönstren inte kommer att putsas omgående och understryker vidare att den här felaktigheten inte får någon inverkan på regionens inflyttning i den nya fastigheten, som påbörjas under måndagen.

– I och med att vi kan ta huset i bruk så är det ingen stor sak för oss. Vi flyttar in som beräknat. Sen blir det lite störningar någon vecka i vår när de ska bytas, men i övrigt är det inget som påverkar för regionens del.

Får det här några ekonomiska följder för regionen?

– Nej, det får det inte, säger Bosse Svensson.