Där det tidigare fanns en ståldörr i bergväggen är de nu en hög med jord och sten. Snart kommer gräs, växter och buskar fortsätta arbetet med att dölja bergets hemlighet.

I början av 1960 talet sprängdes bergrummet ut och det gjordes så stort att det gick att bygga ett tvåvåningshus med 1 000 kvadratmeter golvyta.

Fram till slutet av 1980-talet användes anläggningen regelbundet till civilförsvarsövningar. Fram tills i höstas var anläggningen uppvärmd och fläktar höll fukten borta.

Förra året tog Skövde kommun beslutet att avveckla anläggningen.

Det innebar sanering och att ingången skulle täppas igen.

– Nu är Lärkan helt avvecklad och allt miljöfarligt har tagits bort, berättar handläggare Conny Bäck på Skövde kommun.

PCB, lampor, batterier, asbests och oljor finns bland de ämnen som har tagits ut ur byggnaden. Dessutom har allt löst i byggnaden som sängar, möbler och dörrar transporterats ut.

I slutet av förra året gjorde Skövde kommun en dubbelkoll med myndigheten MSB, som nu ansvar för civilförsvarsfrågor, att det inte fanns något framtida behov för den atombombssäkra anläggningen.

Svaret var nej, och därmed avslutades förslutningen.

De inre massiva ståldörrarna har svetsats igen.

– Gången in har gjutits igen, säger Conny Bäck.

Förslutningen är som en plugg i den yttre delen av de stora tunnlar som leder in till den inre ståldörren.

Men det finns fortfarande en liten öppning kvar.

– Det finns en fladdermusgång.

Det brukar hänga fladdermöss i de stora tunnlarna och de kommer att få behålla sitt hem.

När fläktarna har stängts av kommer fukten från berget tränga in i byggnaden.

Klicka här och läs mer om Lärkan och se bilder.