Hon ska också dela ut rosor i centrala Skövde, samt besöka Kavelbrogymnasiet under eftermiddagen. Partierna kraftsamlar nu inför valet till Europaparlamentet.

I sin valplattform lyfter Socialdemokraterna fram följande fyra områden:

Ett Europa som försvarar demokratin och står upp för alla människors lika värde och rättigheter, fria medier, oberoende domstolar och som bekämpar den gränsöverskridande brottsligheten. Europa ska möta hat med gemenskap.

Ett Europa som skapar fler, trygga jobb och sätter löntagares intressen före storföretagens, försvarar svenska kollektivavtal, stoppar skattefusk - där fler kvinnor jobbar och som ligger i framkant för att skapa nya, gröna jobb.

Ett Europa som går före i kampen mot klimathotet med högre ambitioner att jaga de företag och regeringar som inte gör sin del för att minska utsläppen och ökar drivkrafterna för att ställa om så att målen i Parisavtalet nås.

Ett Europa som är en stark global aktör i en orolig tid och värnar internationellt samarbete, verkar för en fri och rättvis världshandel, stärker insatserna för Europas säkerhet och tar gemensamt ansvar för migrationspolitiken. Tidningen kommer att få tillfälle att träffa Magdalena Andersson för att ställa frågor till henne.

Har du någon fråga som du vill att vi ställer till henne? Mejla den till oss på red.sn@vgt.se