Det var magstarka berättelser från svenska ungdomar om diskriminering av sexuell läggning, hudfärg och kultur. Nu 20 år senare hade jag trott att vi kommit längre med frågor om allas lika värde. Det är inte bara i semesterparadis Spanien som extremhögern är på frammarsch. Vi ser det i hela Europa. Där människor flyr från kris då väljer vi att inte öppna våra hjärtan.

Att demonstrera på första maj är en självklarhet, oavsett om det skett på bostadsorten eller sommarstället. Det största hotet för demokratin är att allt fler väljer bort att demonstrera och vara partimedlem. I en tid av social media då vi har alla möjligheter att uttrycka/ engagera oss lyser de yngre generationerna med sin frånvaro i politiken. Hur många är i 30-årsåldern i kommunfullmäktige? Vem stödjer och prioriterar våra frågor som småbarnsföräldrar och i ”karriärsåldern” och är kugghjulen i företagen? Vi kan inte alla vara lobbyister. Det är oerhört viktigt med partipolitiken som är stommen i vårt politiska system. Sakfrågorna må vara viktiga och ett partiprogram kan inte tilltala alla. Med färskt minne av höstens heta politiska diskussioner om regeringsbildandet, så har det inte gått någon förbi att enas och kompromissa är politikens vardag.

På föräldramötena diskuteras problematiken med besparingar i förskolan. Kostnadsfri förskola, attraktivare yrke med slopad karensdag, förskolepersonalen får renodlade arbetsuppgifter, kostförmån till personalen. Den första maj kommer jag att demonstrera för mer pengar till förskolan. Vad kommer du demonstrera för?

Linda Forsberg