Snart sagt alla skaraborgare känner till hans nuvarande verksamhet; Ryttmästarbostället vid Simsjön. Detta får sägas vara hans stora livsverk.

Vi sitter vid intervjutillfället i ett av tavlor välfyllt rum i hans vackra hem alldeles intill Simsjöns vatten, där han bor med sin sambo Ann-Marie. Många av tavlorna har han målat själv.

Han skulpterar också och gjuter i brons. Han är representerad med bronsbyster i både Narva och Poltava. Nu senast har han gjort en skulptural modell över Skövde som staden såg ut före branden 1759. Får han ihop pengar ska modellen gjutas i brons och placeras centralt utanför kyrkan i kyrkparken.

Bernhard växte upp på en större gård strax utanför Helsingborg. På gården fanns bland annat ett äldre korsvirkeshus. Inuti huset satt gårdens ägare på 1600-talet, Tufve och Sissa, i form av ekstoder.

Bernhards pappa Sten visade då och då upp det gamla huset och berättade om snapphanekrigen på Carl XI tid. Detta bidrog i högsta grad till det historieintresse som drivit honom att skapa Ryttmästarbostället som nu har hela 15 000 besökare årligen.

I helgen som kommer bjuder han till stor och ståtlig fest men det är inte sig själv han vill fira. I stället vill han tacka alla dem som genom sin egen person, instutition eller företag bidragit till Ryttmästarboställets tillblivelse och framgång.

Att Bernhard hamnade här i Skövde beror på att han 1960 ryckte in för värnpliktstjänstgöring vid K3. Hans närmast chef blev dåvarande löjtnanten Per Blomqvist som gärna ville ha honom kvar som officer vid regementet.

Bernhard som tänkt sig en framtid som jägmästare stannade kvar och blev tillsammans med Uno Boman i Skara och Christer Bjerkhagen de sista "riktiga" kavalleriofficerarna då de tillsammans genomgick den hundrade och sista helårskursen vid Ridskolan Strömsholm.

1969 startade Bernhard Skaraborgs första diskotek och nattklubb i hotell Billingens källarlokaler. Klubben hette Hertig Johan och blev en fantastisk framgång varför han fortsatte med den välkända Klubb MASH på Storgatan 20.

Under hela 16 år hade han faktiskt två heltidssysselsättningar. Bernhard blev snart känd för att hålla ordning och reda på sina nattklubbar. Det var inte lönt att komma dit berusad eller att försöka bråka.

Då blev man omedelbart avvisad eller i mindre svåra fall uppmanades man att gå några varv runt kvarteret för att nyktra till.

Då Bernhard 1994 gick i pension påbörjade han sitt Ryttmästarboställe som HM Konungen spektakulärt invigde 1995. Hans koncept är god mat kombinerat med livfulla berättelser om vår stormaktshistoria och den tidens livsvillkor.

Under senare år har han införskaffat flera riksklenoder, bland annat Carl XII skrivbord, Gustaf III lekvagn och Ulrika Eleonora d ä matbestick i originaletui.

SN önskar honom nu lycka till och god fortsättning.