I höernt bôrte ve lojen

står den gamle rôstie plojen

å snart blir havvern mojen

sôm ja spre ut bôrte ve skojen

men grannajäkel går å grunnar

blir det möe på jaert han inte mäk unnar

hôppas di tanka hos en stunnar

för dä sa mätta många munnar

ja bonnalivet ingen dans på roser ä

dä sa räcka åt både fôlk å fä

å får en inte möe klöver å hänga

då blir dä skralt å få ihop pänga

en får inget gratist, dä ä givet

en få va nöjder ändå, mä jordelivet

Karlsson