– DNA-spåret är inte helt avgörande, det finns även andra omständigheter som gör att 35-åringen på sannolika skäl är misstänkt för mord, säger chefsåklagare Annette Olsson efter tisdagens omhäktningsförhandling.

Omhäktningsförhandlingen gick snabbt och Annette Olsson förklarar att det bara var nya uppgifter som brottsutredningen kommit fram till som behövde presenteras för tingsrätten. Det nya var DNA-spåren.

Huvuddelen av Lisa Holms tillhörigheter har hittats.

– Vi får efter hand en allt klarare bild av det som hänt, men motivet är svårt att ange, säger Annette Olsson.

På frågan om när Lisa Holm dog återkommer Annette Olsson till samma svar som hon tidigare har gett:

– Inga kommentarer.

Polisen har ännu inte fått ett fullständigt obduktionsprotokoll.

35-åringen är misstänkt för mord någon gång under tiden den 7 juni fram till den 12 juni.

Hur den misstänkte hade kommenterat den nya bevisningen under omhäktningsförhandlingen ville Annette Olsson inte gå in på.

Ännu är inte förundersökningen klar.

– Vi väntar på fler analysresultat och vi bedriver en förutsättningslös utredning, säger Annette Olsson.

Då syftar hon på att polisen i sitt arbete även ska ta fram uppgifter som kan tala för den misstänktes förnekade. Misstankarna delaktighet och kännedom om brottet som riktats 35-åringens hustru och bror kvarstår.