Endast beväpnade med skyltar genomförde organisationen Animal Save Skaraborg ännu en fredlig manifestation utanför Skövde slakteri.

På skyltarna syns grisar i bur, slaktkroppar och en sovande kulting med texten "Född för att dödas".

– Vi står här för att visa vilken dödsfabrik ett slakteri är och göra folk medvetna om vad som pågår här inne, säger Ingrid Carlsson, som är en av arrangörerna.

Dagens manifestation riktade sig till de trafikanter som passerade på Norra Aspelundsvägen.

– Ibland står vi här på gatan, och ibland står vi på infarten för att träffa djuren innan de ska dö.

Animal Save Skaraborg består i nuläget av 26 medlemmar och man försöker arrangera en demonstration varje månad.

– Vi har, förutom Skövde slakteri, demonstrerat vid Skara lammslakteri och hönsslakteriet i Håkantorp. Totalt vid 15 olika tillfällen sedan starten 2017, säger Ingrid Carlsson

– Vårt mål är att folk ska göra kopplingen med de kännande och levande individer som slaktas och det som man till sist lägger på tallriken i form av kött, mjölk och ägg.

Har ni fått någon respons från de som passerar?

– Ja, vi har fått tummen upp och leenden från ett antal bilar här idag.

– Även från slakteriet har man varit ute och pratat med oss. Vi är en fredlig organisation och precis som vi vill att djuren ska behandlas med respekt, så behandlar vi slakteripersonalen med respekt. De vill inte att vi ska störa deras verksamhet, men vårt mål är ju att stoppa den. Så där är vi inte överens, säger Ingrid Carlsson.

Hur orkar ni stå här gång efter annan i alla väder?

– Det orkar man när man ser djuren. Och det är inte jobbigare för oss att stå tre timmar här, än det är för grisar att födas upp på betonggolv för att sedan dödas när de är sex månader gamla.

Under dagens demonstration har man valt skyltar med grisar.

– Det är snart jul, och kanske kan vi få fler personer att välja bort julskinkan för ett vegetariskt alternativ.

Hur länge kan ni fortsätta demonstrera?

– Vi tänker stå här tills slakterierna är stängda. Helst så skyndsamt som möjligt, men det tar tid att få ett samhälle att bryta med den rådande köttnormen, säger Ingrid Carlsson.