Det kallas ofta det glömda valet eftersom de flesta brukar fokusera på valet till riksdag och regering och då kommer kyrkovalet i skymundan. Men det är ändå ett stort antal personer som berörs av valet. Svenska kyrkan har drygt sex miljoner medlemmar runt om i landet, och ungefär 24 000 av dem finns i Skövde.

– Själva röstningsförfarandet skiljer sig inte från år till år, säger Anders Litborn på Svenska kyrkan i Skövde som jobbar praktiskt med valet. Det är samtliga över 16 år som får rösta och det går både att rösta den 17 september och i förtid i kyrkans hus. Det som skiljer sig är vilka frågor som de valbara vill lyfta fram.

I Skara Stift ställer tio nomineringsgrupper upp för val, många politiska partier men också mer politiskt obundna alternativ. För Svenska kyrkan i Skövde handlar det om fyra grupper. Det är arbetarpartiet - Socialdemokraterna, En levande kyrka i Skövde församling, Frimodig kyrka och Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan som ställer upp för val.

Det är svårt att se skillnaden mellan de olika grupperna men det finns olika meningar i vissa frågor bland annat vad gäller partipolitik.

Frimodig kyrka vill bygga kyrka utifrån kristen tro och inte utifrån politisk ideologi.

– Vi vill avskaffa de rester av statskyrkosystemet, som bland annat innebär att politiska partier fortfarande envist hänger sig kvar och vill styra kyrkan, berättar Rune Hjälm i nomineringsgruppen.

Också för Partipolitiskt obundna POSK är det viktigt att kyrkan styrs av engagerade medlemmar och att dessa är partipolitiskt obundna.

En levande kyrka i Skövde församling arbetar för en kyrka som är flexibel, variationsrik, inbjudande och tillgänglig för alla oavsett om man är troende eller sökare. De vill bland annat ha mer uppsökande verksamhet och uppmuntra ideella insatser och engagemang.

Det enda partipolitiska nomineringsgruppen i Skövde är arbetarpartiet - Socialdemokraterna som vill att Svenska Kyrkan skall vara en modern folkkyrka som utstrålar framtidstro och är öppen mot världen. Man vill också att kyrkan skapar fler sommarjobb och praktikplatser för ungdomar.

Du kan läsa mer om de olika nomineringsgrupperna på Svenska kyrkan i Skövdes hemsida.