I Sverige var det emellertid tvärstopp. Tage Erlander, Sveriges statsminister, höll ett linjetal på Metallkongressen 1961, som skrevs av hans efterträdare Olof Palme, vilket helt uteslöt ett svenskt deltagande, eftersom intentionerna stred mot såväl vår neutralitetspolitik som Socialdemokraternas idéer. Högerpartiet, dagens Moderata Samlingsparti, ville dock att Sverige skulle gå med. Som bekant tog det mer än 30 år innan Socialdemokraterna bytte åsikt.

Sverige startade i stället tillsammans med en handfull andra länder ett frihandelsorgan EFTA, som saknade ett politiskt samarbete. Efter murens fall 1989, då hela Östeuropa fick sin självständighet, kunde de forna kommuniststyrda länderna gå med i EU. Nu hade Sverige för första gången fått en socialdemokratisk statsminister, som var positiv till medlemskap, Ingvar Carlsson, som skickade in en medlemsansökan, som godkändes i en folkomröstning och sedan 1995 är Sverige med i EU. EFTA finns kvar men består nu bara av Island, Lichtenstein, Norge och Schweiz. EU har 28 medlemmar, 27, om och när England hoppar av.

Malin Strömvik, forskare i Lund inom området Europaforskning, har på regeringens uppdrag studerat svenskarnas kunskapsnivå om EU och funnit att den är pinsamt låg. Partierna är idag positiva till ett svenskt medlemskap, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna säger sig för första gången inte längre vilja lämna EU. I varje fall inte omedelbart.

Lars Hjertén