Annons
Vidare till skovdenyheter.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Skoldebattören Anna Ljungbergs fem förslag för en bättre skola i Skövde

Skoldebattören Anna Ljungberg har fem förslag för en bättre skola i Skövde. Dessa har hon lämnat in som medborgarförslag till kommunfullmäktige ikväll. Här beskriver hon sina förslag i en debattartikel.

Skolorna i Skövde kommun är mycket ansträngda. Verksamheten är slimmad och det finns inga marginaler för den enskilda skolan, varken pedagogiskt eller ekonomiskt. Detta drabbar de svagaste eleverna. Eftersom antalet elever i behov av särskilt stöd ökar och det även i Skövde är tydligt hur elevens socioekonomiska bakgrund påverkar skolresultatet behöver ett antal förändringar göras. Kommunen som huvudman bär ansvaret för att säkerställa att rektorer har förutsättningar att uppfylla Skollagen. Dessa fem förslag förbättrar villkoren för rektorerna och gör därmed skolan mer likvärdig i Skövde.

Kommunövergripande resurs för hemmasittare

Den enskilda skolan ansvarar för elever som av olika anledningar inte kommer till skolan, s.k. hemmasittare. Detta ansvar är för stort för en skola att hantera, pedagogiskt, socialt och ekonomiskt. Antal hemmasittare varierar mellan skolor och det blir då en orimlig arbetsinsats för en skola med många hemmasittare. Därför behöver ansvaret för hemmasittare ligga centralt.

Kommunövergripande resursskola

Elever med omfattande behov av särskilt stöd, t.ex. barn och unga med autism och Aspergers, går i vanliga klasser. Eftersom dessa elever behöver stödåtgärder under hela skoldagen är det svårt för undervisande lärare och elevhälsoteam att ge dessa elever det stöd och förutsättningar för lärande som eleverna har rätt till. En kommun som Skövde med ca 5 500 elever i grundskolan bör ha en resursskola.

Socioekonomisk resursfördelning baserat på aktuellt elevunderlag

Eftersom elevens socioekonomiska bakgrund påverkar skolresultatet kan en kompensatorisk fördelning av resurser bidra till en ökad likvärdighet. Problemet är att Skövdes fördelning baseras på föregående läsårs elevsammansättning och skolresultat. För att skapa en mer träffsäker socioekonomisk fördelning bör den baseras på skolans aktuella elevunderlag, d.v.s. de ingångsvärden elever har med sig inför ett nytt läsår.

Enhetlig resursfördelning för de kommunala skolorna

Gymnasium Skövde får ett elevbidrag som ska täcka undervisningen och övergripande kostnader som t.ex. administration och måltider. Gymnasiet har ingen socioekonomisk resursfördelning utan förväntas klara av det kompensatoriska uppdraget med tilldelat elevbidrag. För att skapa likvärdighet och transparens bör gymnasiet ha samma resursfördelning som övriga skolformer och dessutom ha rätt till socioekonomiskt stöd.

Läsårsbudget

Skövdes skolor har en kalenderårsbudget eftersom skolan måste underordna sig den kommunala styrningen. Det försvårar för rektorer att lägga budget eftersom skolans verksamhet följer läsår. När rektorerna lägger budget i december vet de inte vilka elever de har i augusti följande år. För att elever inte ska bli utan behöriga lärare och stöd när ett nytt läsår börjar bör Skövde införa en läsårsbudget för de kommunala skolorna.     

Dessa fem förslag har jag lämnat in som medborgarförslag till kommunfullmäktige i Skövde. Jag hoppas att Skövdes politiker använder dessa förslag för att i dialog med rektorer och skolpersonal genomföra nödvändiga förbättringar för elevernas bästa och för en mer likvärdig skola.

Anna Ljungberg, oberoende skoldebattör

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel