Cementa fick 2016 fortsatt brytningstillstånd från Mark- och miljööverdomstolen fram till 2031. Ytterligare 22 hektar av Billingens vackra natur kommer att ödeläggas under denna period. Cementa kommer med all säkerhet att lämna in en ny ansökan om nytt tillstånd redan under den kommande mandatperioden på grund av dagens snabba brytningstakt och långa handläggningstider i domstolarna.

Kommunen är en viktig remissinstans och dess synpunkter kan vara avgörande för hur domstolen bedömer frågan vid kommande rättegångar. Vi har därför inför valet frågat partierna om man anser att Cementas brytningar ska upphöra när nuvarande tillstånd har löpt ut, om man aktivt kommer att försöka förhindra ett nytt tillstånd eller vilka skäl som finns för en fortsättning samt deras inställningen till Cementas utsläpp i luften. Domstolen kommer att fatta det slutgiltiga beslutet men vi anser att de politiker som har ambition att styra Skövde måste visa sin åsikt i frågan.

Liberalerna säger tydligt nej till fortsatt brytning och att det inte finns några skäl för denna miljöförstörelse och de ser allvarligt på utsläppen.

Vänstern anser att det senaste tillståndet aldrig skulle ha kommit till stånd och ett nytt tillstånd ska inte ges. De säger att utsläppen måste reduceras väsentligt.

Kristdemokraterna anser att de inte kan svara i dagsläget eftersom de inte vet vilka åsikter deras politiker har när det blir aktuellt.Som de ser på det är detta ett ärende för Mark och miljödomstolen. De anser att det är oerhört viktigt att minska utsläppen men de anser också att vi behöver cement för att bygga.

Moderaterna vill inte svara oss. De säger arrogant att de sköter sinkommunikation på egen hand och inte via något nätverk eller ombud.

Miljöpartiet och Sverigedemokraterna har idag en något oklar inställning. De vill diskutera frågan vidare.

Centern och Socialdemokraterna har inte alls besvarat vår enkät trots påminnelse. Vi tycker det är mycket beklagansvärt. Vid den senaste processen var de för en fortsatt brytning liksom Moderaterna. Vi uppmanar alla Skövdebor att med egna ögon betrakta brottet som det ser ut idag.

Ta en kort promenad från utsiktsplatsen vid Brandstorpsvägens avstängning eller från parkeringen vid Brandstorpsvägens avstängning efter Skaravägen. Föreställ er hur det kommer att se ut när nuvarande tillstånd fullt har utnyttjats senast år 2031.

Ett ytterligare nytt tillstånd skulle innebära ett ännu mycket större ingrepp. Är det detta Skövde vi vill lämna efter oss tillkommande generationer? Alla som anser att detta är en viktig fråga kan sedan låta partiernas åsikter ovan påverka vilket parti man väljer att rösta på. De politiker vi röstar fram nu är med stor sannolikhet de som kommer att hantera Cementas nästa ansökan för kommunens räkning.

Nätverket Rädda Våmbsdalen genom Börje Neüman och Manne Ryttman