I ett försök att återvinna makten över folket har kyrkoherden i Saleby låst dörren till kyrkan för barnen och därmed berövat dem möjligheten att få en värdig traditionell skolavslutning inför sommarlovet. Det kanske var hennes egna nio skolavslutningar som barn i kyrkan som gjorde att hon valde prästyrket.

Genom att stänga kyrkdörren så medverkar hon till avsöndringen bland medlemmar i Svenska kyrkan på sikt och ger därmed utrymme för andra världsreligioner. Därmed har hon skjutit sig själv i foten. Förr tvingade Kyrkan fattiga torpare att under hot deltaga i högmässorna och när jag var ung på 1940-talet kunde en konfirmand få en örfil av en komminister om han inte hade haft tillräckligt goda skäl för att ha uteblivit från en högmässa.

Kyrkan visar sitt rätta ansikte när till och med biskopen i Skara ger kyrkoherden sitt fulla stöd när hon har glömt bort det mest grundläggande i det kristna budskapet nämligen ”Låten barnen komma till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som de !” (Mark 10:13-16)

Lennart Tolge