Annons
Vidare till skovdenyheter.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Detta vill Socialdemokraterna i Skövde med skolan

Socialdemokraterna har ett antal åtgärder man vill göra för att stärka skolverksamheten i kommunen på olika sätt. I den här debattartikeln presenterar de några av sina förslag.

Skövde kommun har sedan kommunsammanslagningen i början på 1970-talet varit en borgerligt styrd kommun som också ansvarat för skolpolitiken. I vår S budget inför förra valet ville vi stärka upp den underfinansierade skolbudgeten. Vi fick inte gehör för vårt budgetförslag som hade inneburit 40 miljoner mer till verksamheten. Förra årets resultat slutade på ett underskott på 25! miljoner för barn och utbildningsnämnden. Som ett brev på posten kommer förslag på hur man ska få budgeten i balans. Vad vi socialdemokrater vill med skolan i Skövde kan man i sin helhet läsa i vårt nyligen framtagna skolpolitiska program. Nedan några utdrag från programmet.

”Lärarbristen är en av kommunens största utmaningar. Åtgärder krävs för att stärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare för denna yrkesgrupp. Ledarskapet inom skolan ska vara i fokus. Rektorns roll som pedagogisk ledare ska stärkas såväl som förutsättningarna för lärarna att faktiskt vara lärare. Lärarna ska ges utrymme till kollegialt lärande och samverkan samt fortbildning för att utveckla sig själva och de förmågor som påverkar framgången i klassrummet.

Det livslånga lärandet startar i förskolan. Genom en bra och jämlik förskola tas det första steget för att jämna ut förutsättningarna för barn med olika familjebakgrund. Alla barn ska få gå i en förskola av hög kvalitet med små barngrupper där behörig och kunnig personal har tid att se var och en. I ett samhälle med skilda villkor för människor under de första levnadsåren behöver det kompensatoriska uppdraget inledas långt innan barnen når skolåldern. Den normkritiska kompetensen ska höjas och vara tillgänglig för alla skolor och förskolor. Genom värdegrundsarbete ska skillnaden mellan flickors och pojkars upplevelse av bemötande, trygghet, trivsel och kränkningar belysas.

Skolan ska förankra och utveckla demokratin, de mänskliga rättigheterna och ett hållbart samhälle. Likaså arbeta mot alla former av mobbing, diskriminering och kränkningar. Alla elever har rätt till en kvalitativ och jämlik utbildning oavsett var i kommunen de bor eller får sin utbildning. Arbete med förebyggande och främjande fysisk, psykisk och social hälsa behöver också stärkas genom elevhälsoteamens arbete. Studie- och yrkesvägledningen behöver förstärkas och komma in tidigt i grundskolan, dock senast i årskurs tre för att ge eleverna den vägledning de behöver inför sitt gymnasieval. Skolans samverkan med det omgivande samhället, vårdnadshavare, förskola, individ och familjeomsorg samt föreningsliv bör fördjupas. Uppföljningen av skolresultat behöver breddas för att bättre återspegla elevernas individuella utveckling och skolornas kvalitetsarbete. Läsförmågan är avgörande för att kunna tillgodogöra sig kunskap och en viktig indikator att fortsätta lyfta fram.

Vi vill att Skövde kommun tar bort det aktiva skolvalet till grundskolan.

En avgiftsfri läxhjälpsgaranti ska införas och fritidshemmen ska utvecklas för att öka jämlikhet och jämställdhet i skolan och se till att alla barn har möjlighet att ta del av stimulerande fritidsaktiviteter.

Marknadsmekanismerna i skolsystemet behöver kraftigt begränsas och vinstjakten i skolan stoppas. Kommunen ska ha ett avgörande inflytande vid nyetablering av friskolor. Friskolor ska inte få konkurrera ut kommunala skolor. Friskolor har sitt berättigande om de tillför något som vår kommun saknar. Religiösa friskolor ska förbjudas. Skattemedel som avsatts till skolan ska inte kunna flyttas från en kommun till en annan av fristående skolhuvudmän med verksamhet i olika delar av landet.

Det går en tydlig skiljelinje mellan oss som ser konkurrenstänkandet om eleverna i skolan som ett problem och de som inte gör det.”

S-gruppen BUN (barn och utbildningsnämnden) genom Robert Ciabatti 2: v ordf.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel