Annons
Vidare till skovdenyheter.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Återhållsamhet för privata fastighetsägare försvåras av kommunala taxor och avgifter

Vi befinner oss mitt i en pandemi vars hälsomässiga och ekonomiska konsekvenser vi ännu inte kan överblicka.

Många särintressen tycks se sin möjlighet att flytta fram positionerna och Hyresgästföreningen har inför förhandlingarna om 2021 års hyror framhärdat att fastighetsägarna ska ta ansvar och visa på stor återhållsamhet vad gäller hyreshöjningar.

När AB Skövdebostäder motiverar årets låga hyreshöjning med att de ”tar ansvar i en svår tid” framstår det som uppenbart att Skövde kommun agerar motstridigt. Som direkt ägare till Skövde Energi AB, Skövde Energi Elnät AB samt Skövde VA medverkar man till kraftigt höjda taxor och avgifter för värme, elnät och vatten. Som medlem i Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) har kommunen dessutom ett ansvar för höjningarna av renhållningsavgifterna. Ansvar, kostnadstäckning, kommande investeringsbehov och avkastning till ägarna är de argument som vi får till svar när frågan kring återhållsamhet av kommunala taxehöjningar lyfts.

Vad gäller AB Skövdebostäder vänds argumentet och det framhålls istället att det är ansvarsfullt att hålla tillbaka hyreshöjningar. Vi tycker det är märkligt att verksamheter som ägs och styrs av samma ägare kan motivera både taxehöjningar för alla och låga hyreshöjningar för vissa med samma argumentation om ansvar. Alla som har erfarenhet från privat näringsverksamhet inser att detta resonemang inte håller – kostnaderna i en verksamhet måste bäras av intäkterna, någon annan möjlighet finns inte.

Våra yrkanden och krav i hyresförhandlingarna för innevarande, tidigare och kommande år är direkta resultat av kostnadsökningar i vår förvaltning. Den absoluta huvuddelen av dessa härrör från kommunala beslut och taxor. Vi har som samhällsaktörer under året som gått strävat efter just att ta ansvar men vi har tyvärr inte samma möjligheter som en offentlig förvaltning att på samma gång styra nivån på såväl kostnader som intäkter.

Våra möjligheter till återhållsamhet försvåras alltså, ironiskt nog, av Skövde kommun och alla andra kommunala förvaltningar och bolag i Skaraborg som inte tycks ha tagit hänsyn till begreppet återhållsamhet i sina beslut om taxor och avgifter för innevarande år.

Förklaringen är, tror vi, att det är lätt att höja taxor men svårt att höja hyran. Konstigare än så tycks det inte vara.

Alma Ohlin, ansvarig näringspolitik Fastighetsägarna Skaraborg

Fredrik Johansson, kretsordförande Fastighetsägarna Skaraborg

Erik Eriksson, kretsledamot Fastighetsägarna Skaraborg

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel