Bakom initiativet ligger rörelsen Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa som engagerar sig i asylsökande ensamkommande barn.

Kinna Skoglund och Helena Mäki är två av strategerna som står bakom kampanjen. De reser just nu runt i landet för att engagera människor på lokal nivå. Under torsdagsförmiddagen var de i Skövde och tillsammans med Elisabet Brunnegård som står bakom den lokala gruppen Vi står inte ut Skövde ordnades en picknick i Boulognerskogen.

Kampanjen är tänkt som en alternativ valkampanj.

– Vi vill uppmana till samtal om demokrati. Under två års tid har vi sett ett avhumaniserande av människor. Vi måste börja se människor som människor. Vi är ute och uppmanar, inspirerar och försöker få folk att starta upp valbyråer, säger Helena Mäki.

Valbyråerna som nämns kan vem som helst starta upp i kampanjens namn. Tanken är att valstugor ska sättas upp två veckor innan valet och parallellt med de politiska partierna informera lokalbefolkningen om hur deras röst påverkar mänskliga rättigheter.

– Det känns som att det finns en längtan efter det här. Vi är för och inte mot något, många är glada över det och känner att de äntligen hittat några som inte bara är emot, säger Kinna Skoglund.

Det stundande valet är viktigt, menar rörelsens företrädare.

– Det är många som tycker att detta valet är en folkomröstning om demokrati, säger Kinna.

Kinna och Helena tror att förändringen måste ske på lokal nivå. De berättar om hur stora partier och sociala organisationer visar uppgivenhet på riksnivå, men på lokal nivå syns en annan vilja att förändra.

– I kommunerna möter vi en annan kraft. De ställer upp på det här. Man möter människor med kärlek. Det är hoppfullt i kommunerna men deppigt på riksplan. Hat och hot kan inte botas med hat och hot, bara med kärlek. Partier och media spelar ofta på människors rädslor. Det här är istället en valkampanj i kärlekens tecken, berättar Helena.

Engagerat samtal om hur man skapar en kärleksfull politisk debatt.

Foto Alexander Fogde

Med på picknicken finns också representanter från Feministiskt initiativ och Miljöpartiet, men rörelsen är noggrann med att poängtera att initiativet är partipolitiskt obundet. Vilket också märks.

– Vi är inte en vänsterrörelse som många tycks tro. Det är faktiskt fler inom vår organisation som är höger än vänster. Moderata ungdomsförbundets valstrateg sa att hon skulle kolla om det gick att arbeta tillsammans med Ung vänster, berättar Kinna.

Boendefrågor på lokal nivå

Elisabet Brunnegård kan ännu inte svara på om valkampanjen kommer få fäste i Skövde men förhoppningen är att få till en dialog med lokala nyckelpersoner.

– Nån fortsättning vet vi ännu inte om det blir här, men vi har fått många positiva kommentarer om att det är ett bra initiativ, säger hon.

Hon nämner också andra organisationer runt om i Skaraborg som arbetar med liknande frågor, exempelvis Refugees Welcome i Lidköping.

– Förhoppningen är att man kan hitta ett gemensamt paraply att samlas under, kanske ett #röstamermänskligt Skaraborg.

Vi står inte ut Skövde startades 2017 och har hittills arbetat mycket med boendefrågor för asylsökande. Man jobbar för att hitta ideella familjer som kan ta hand om asylsökande som av Migrationsverket inte längre anses vara under 18 år och därför flyttas från kommunens HVB-hem till vuxenboende.

– Vi gillar inte det som händer. De måste plötsligt lämna sina vänner och den trygghet de byggt upp här. Av de 135 ensamkommande barn som Skövde haft bor bara 30-40 stycken kvar, väldigt många har behövt flytta.