Kristdemokraterna i Skaraborg har genomfört ett provval inför valet 2014 när det gäller valet till Riksdag och Region.

Nomineringskommittén i Skaraborg presenterar nu resultatet av de fem personer som fått högst antal poäng i provvalet för Kristdemokraterna i Skaraborg.

Arbetet  att ta fram region- och riksdagsvalsedel inför valet 2014 fortsätter.

Förslaget kommer att vara klart under november månad och listorna fastställs på nomineringsstämman den 28 november som hålls i Skövde.