Lite kuriosa är att Feministiskt initiativ, som inte fick ett enda mandat, ändå fått lika många nya röster som Moderaterna. Men vi återkommer till det.

Så här ser den preliminära mandatfördelningen ut för Skövdes del:

Moderaterna behåller sina 15 mandat, Centerpartiet sina 6, Liberalerna har tappat ett och har idag 4, Kristdemokraterna ökar med ett till 4, Socialdemokraterna tappar ett från 20 till 19, Vänsterpartiet ökar från 2 till 3, Miljöpartiet halverar sina mandat till 2 och Sverigedemokraterna ökar från 6 till 8. Feministiskt initiativ fick inget mandat.

Det betyder att följande personer från respektive parti tar plats i kommunfullmäktige:

På den Moderata bänken sitter Katarina Jonsson tillsammans med Anders G Johansson, Theres Sahlström, Magnus Hammar, Torbjörn Bergman, Anna Bergman, Martin Odenö, Marie Guhrén, Claës Beckman och Gunilla K Löfvenborg. De får dessutom sällskap av Rohland Peterson, på elfte plats på listan, Anna Ljungberg, Bernt Mårtensson, Michael Nimstad och Philip Segell, som står på plats femton på Moderaternas lista.

Centerpartiets lista toppas av Ulrica Johansson, som tar plats i fullmäktige tillsammans med Ulrika Carlsson, de får sällskap av Klas Hedenberg, Gunvor Kvick, Orvar Eriksson och på sjätte plats Börje Johansson.

På den Liberala bänken finns Ulla-Britt Hagström, partiets förstanamn, Petter Fahlström, Jacqueline Tjällman och Christer Winbäck.

Kristdemokraterna representeras av Marianne Gustafson, Conny Brännberg, Isabelle Waldenvik och Göte Carling.

Socialdemokraterna tar plats med Johan Ask spetsen, Maria Hjärtqvist, Robert Ciabatti, Monica Green, Jörgen Frödelius, Per Johansson, Malin Wadman, Linus Sjöholm, Anita Löfgren, Bjarne Medin, Margaretha Åslund, Anders Grönvall, Eva Larsson, Per-Erik Gustafsson, Carina Pettersson, Mikael Karlsson, Elin Hjärtqvist, Kayda Lazar och Ida Eliasson, som står på plats 19 på den Socialdemokratiska listan.

På den Vänsterpartistiska bänken sitter Gabryjel Blom, Dag Fredriksson och Isabell Ankarström.

Miljöpartiet representeras i fullmäktige av Janette Leinonen och Peter Sögaard.

Sverigedemokraterna tar plats med Josef Fransson, Tobias Andersson, Göran Segerstedt, Jonas Eriksson, Maria Cidh Christensen, Jerzy Kucier, Mikael Clarke och Hanna Vikström.

Valdeltagandet landade på nära 84 procent, nästan en procent plus mot valet 2014. 594 personer röstade blankt, vilket är en ökning med 30 blankröster mot förra valet.

Tittar man på hur stor andel av rösterna som partierna har fått ser man att Moderaterna och Liberalerna i stort sett gått oförändrade ur striden. Socialdemokraterna har backat från 33,1 procentandelar till 29,8, Centerpartiet har minskat från 10,4 till 9,4, Miljöpartiet har minskat från 6, 7 procentandelar till 3, 7. Kristdemokraterna har däremot ökat från 4,5 till 6, 7 och Vänsterpartiet från 4,1 till 5,1 och Sverigedemokraterna från 9,0 till 12,3 procentandelar.

1 288 fler än vid förra valet lade sin röst på SD och 827 fler än vid förra valet lade sin röst på KD.

Feministiskt initiativ fick som sagt inga mandat, men 267 fler än vid valet 2014 lade sin röst på partiet. Det kan jämföras med Moderaterna som fick 274 nya röster jämfört med förra valet.

Källa: Valmyndighetens preliminära mandat- och röstfördelning.