- Barnens plats i staden ska synas. Det är spännande att synliggöra barnens koppling till staden. Det är viktigt att de får ta plats i offentliga miljöer, tycker Dano

Med hjälp av kommunens sommarlovspengar ska Dano och Alexandra leda projektet med konst i gångtunneln.

- Vi valde gångtunneln för att det är en del av staden som uppfattas som mörk och ibland läskig. Därför är det en plats som behöver "ljusas" upp och bli roligare, säger Alexandra.

Vad gäller motivet i gångtunneln är tanken att arrangörerna tillsammans med barnen ska bestämma ett tema.

- Staden är barnens framtida plats, de ska få vara med och utforma den och jag tror att de skulle uppskatta att vara med att först skapa den, för att sedan se hur den utvecklas under tidens gång, säger Alexandra.

För att få en mix av föreställningar om staden valde arrangörerna att att bjuda in barn mellan sex och femton år.

- Alla barn har olika perspektiv och förmedlar vad de tycker är viktigt på olika sätt, därför är det kul med en blandning av åldrar, berättar Dano.

- Att få ta del av barns tolkning av världen kan leda till att en själv öppnar upp sig för världen, säger Alexandra.

Alice 8 och Vincent 9 bredvid flaggan och hjärtat de sprejmålat under förmiddagen.

Foto Amanda Forslund

Tillsammans med Svärtagårdsskolans fritidshem är Alice, 9 och Vincent, 9 här och målar. Alice tycker att det är jättekul att få testa på att sprejmåla, hon målar hemma ibland och idag har hon sprejat Sveriges flagga på test duken. Vincent tycker att det blir snygga färger med sprejflaggan och har sprejmålat ett hjärta.

Projektet är också till för att uppmuntra barn att arbeta och fortsätta arbeta med konst. Tanken är att barnen ska få testa, höra talas om och lära sig att måla med sprejfärg.

- Vi vill visa att det går att fortsätta med konst genom livet. När vi är barn är vi alla stolta och vill visa upp vad vi skapat. Vi ställer fram de magiska sprejburkarna, det är fri lek och barnen får måla vad de vill, säger Dano.

Eric, 8 och Stina, 12 är också här och testar på att sprejmåla. Stina tycker det är kul att skapa saker, hon inspireras av skräckfilmer. Erik föredrar att måla av saker, idag har han bland annat målat en bläckfisk.

Eric 8 och Stina 12 bredvid sina motiv.

Foto Amanda Forslund

De har fått in ett gäng anmälningar till projektet redan. En av anmälningarna kom in med en kommentar, där barnet beskrev hur de alltid går där och frågar sig varför det är klotter i gångtunneln.

- Det är intressant att de reflekterar över klottret och att de vill förändra. Att måla gångtunneln är ett bra sätt att förhindra klotter på, berättar Alexandra.

Den 12 juli är sista dagen för att skicka in en anmälan. Av de anmälningar som kommer in så kommer de välja ut mellan tio och tolv barn som får delta och måla gångtunneln den 12 till 16 augusti.

- Vi kommer att välja ut barn i en blandning av åldrar, avslutar Alexandra.