Personerna är nominerade av kommunfullmäktiges ordförande i sin hemkommun, och på länsmiddagen får landshövdingen välja ut ett antal personer som sedan blir nominerade till Sverigemiddagen, där Kungafamiljen har som syfte att uppmärksamma personer som utmärkt sig genom betydande insatser lokalt, regionalt eller nationellt.

Falköping

Från Falköping är turistchefen Klara Börjesson Ahlqvist nominerad, med motiveringen att hon "har under de senaste tio åren spelat en avgörande roll för utvecklingen av besöksnäringen. Hennes arbete med digitalisering och affärsutveckling i Skaraborg har gjort avtryck på riksnivå och hon har arbetat målmedvetet och entusiastiskt med att förverkliga Sveriges nationella strategi för besöksnäringsutveckling."

Den andra nominerade personen från Falköping är Niclas Fällström, som "har i sin roll som landsbygdsutvecklare framgångsrikt coachat många av de nu verksamma små landsbygdsföretagen inom mat/café och restaurangnäringen och möjliggjort deras etablering. Niclas är initiativtagare till Malta Johanna Marknad för lokalproducerade produkter och han har dessutom bidragit till Reko-ringens succéartade utveckling. Vid sidan av sitt uppdrag driver Nicals ett företag där han utför guidning och driver ett småskaligt jordbruk. Han har dessutom varit ordförande i Leader Östra Skaraborg de senaste tolv åren.

Skövde

Den första nominerade personen från Skövde kommun är Emad Hanna. Han "kommer ursprungligen från Syrien och arbetar som tolk. Han är en mycket god förebild för integration i stadsdelen Södra Ryd. Han är ordförande för Skövde Familjeförening och driver verksamheten i bygdegården Parkstugan. När ett stort lägenhetshus fick utrymmas mitt i natten i början av året på grund av en brand såg Emad till att Parkstugan öppnades och det ordnades fika, mat, kläder och leksaker för de boende som på grund av branden blev blottställda."

Från Skövde är också Jan Gustafsson nominerad. Han "brinner för konsten och har under många år varit engagerad i Skövde Allmänna Konstförening, där han var ordförande 2006-2018. Föreningen arrangerar resor till utställningar och konstnärer, inbjuder till föredrag och mycket annat. Jan har varit drivande bakom flera fantastiska utställningar som har lyft Skövde. Under Jans ledning har föreningen utvecklat ett nära samarbete med kommunen och med näringslivet och föreningen har donerat verk till konstmuseets samlingar."

Birgitta Andersson är en av de nominerade från Tidaholm.

Foto Arkiv

Tidaholm

Tidaholm har nominerat Erik Fredriksson, som "är tidigare fotbollsdomare – en av Sveriges främsta genom tiderna. Erik har ett djupt engagemang i att vårda Tidaholms historia, inte minst genom att genom skicklig opinionsbildning hedra alla viktiga individer som på olika vis har påverkat kommuns utveckling."

Den andra nominerade personen från Tidaholm är Birgitta Andersson, "pensionerad verksamhetschef för Vuxenskolan i Tidaholm och en känd ikon för levande landsbygd. Birgitta är politiskt engagerad och har vunnit respekt hos alla politiska partier och hos den breda allmänheten för sitt engagemang i att vårda, stärka och utveckla Tidaholms landsbygd."