Till vardags handlar det mest om takomläggningar och renoveringar för Gert Johanssons plåtslageri AB.
Det har hänt mycket sedan 1935 då Anders farfar, Gert Johansson, öppnade ett plåtslageri i Slutarp. Idag, 78 år senare, har fjärde generationen genom Anders dotter Ellinor precis börjat arbeta på företaget. Hon sköter företagets ekonomi.
- När farfar startade företaget hade han gått lärling hos en morbror, Bleck-Albert, berättar Anders Gertsson.

Anders pappa Inge har fyllt 77 år, men är fortfarande aktiv i företaget. Inte minst är han viktig som kunskapsbank för Anders och de anställda.
Företaget som i dag sysselsätter tio personer går bra. Företaget finns med på Almi Västs tillväxtliga med företag som växer, som har sunda finanser och bibehållen vinst.

Plåtslagaryrket kräver betydligt mer än vad plåtslagarutbildningen på gymnasiet ger.
- Det tar åtminstone fyra, fem år innan de kan avlägga yrkesprov, förklarar Anders.
Uppskattningsvis tar det tio år innan plåtslagaren kan hantera alla slags arbeten.
- Det är viktigt att de nya kan arbeta tillsammans med de äldre.

Det är också i verkstaden som transportkistorna för Fonus och Fredahls byggs.
Hantverk som konst
Men arbetena från Gert Johanssons plåtslageri handlar inte enbart om koppar- och zinktak med lång livslängd. Med åren har allt större vikt lagts på det estetiska. Räcket till läktaren på Ledsjö kyrka är ett konstverk i sig. Anders har smitt bibelord, bokstav för bokstav. Dopfunten och centralaltaret i Kalmar domkyrka är inte enbart smidesarbeten, det är konst. En del specialuppdrag blir det, som den kista som Birger Jarls kvarlevor vilar i efter undersökningen av dem.