– Kommunen har sagt upp avtalet med föreningen Riksteatern Skövde. Det ska omförhandlas, bland annat för att vi vill veta vad vi får för pengarna. Sen tycker vi att föreningen kanske haft det lite för bra jämfört med andra kulturföreningar i kommunen, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Kaj-Eve Enroth (L).

När kultur- och fritidsnämnden samlades inför onsdagens sammanträde ställdes den inför två alternativ på hur 2019 års verksamhetsbidrag till kulturföreningar skulle kunna fördelas.

I det första alternativet föreslogs en satsning på föreningar som befinner sig i ett svårare ekonomiskt läge än andra, såsom Bibliotekets vänner Värsås, Skultorps hembygds- och fornminnesförening, Teatervännerna i Skaraborg, Skövde folkdansgille och Skövde filmstudio.

Men nämndens ledamöter antog enhälligt det andra alternativet, berättar ordföranden.

Det innebär att följande föreningar kommer få dela på 407 500 kronor: Bibliotekets vänner Värsås får 2 500 kronor, Hagelbergs hembygdsförening, 10 000 kr, Skultorps hembygds- och fornminnesförening, 10 000 kr, Teatervännerna i Skaraborg, 10 000 kr, Skövde folkdansgille, 25 000 kr, Skövde filmstudio, 25 000 kr, Kulturarbetscentrum, 30 000 kr, Revymakarna, 40 000 kr, Skaraborgs konstgrafiska verkstad, 50 000 kr, Binnebergs tingshus, 75 000 kr, Föreningen Skövde filmfestival, 100 000 kr, Scenproduktion, 20 000 kr och Skövde allmänna konstförening, 10 000 kr.

I förslaget låg också 197 000 kronor till Riksteatern Skövde men de pengarna kommer inte betalas ut. Frågan om föreningens bidrag kan tas upp igen om avtalet är omförhandlat och klart före sista mars 2019, förklarar Kaj-Eve Enroth.

Kan man anta att föreningen får bidraget så småningom?

– Det vill jag inte uttala mig om eftersom det blir en helt ny nämnd som i så fall fattar beslut.

Ett extra ärende under onsdagen gör också att Ulvåkers IF får ett extra verksamhetsbidrag av kultur- och fritidsnämnden, påpekar nämndens ordförande.

– En pump har fallerat för föreningen och det innebar att det inte gick att duscha i utomhushallen. Felet kostade 32 000 kronor att åtgärda och nu får föreningen 20 000 av nämnden, säger han.