Skaraborgsdagen som anordnades i torsdags syftade till att stärka samarbetet mellan Skaraborgs kommuner, något som Shekarabi redan tycker fungerar bra.

Jag imponeras av det öppna samtalet man verkar ha mellan kommunerna här i Skaraborg. Det kändes inte som att det var någon konkurrens utan folk var öppna och verkade ha många samarbeten. Skaraborgs kommuner verkar ha ett öppet och fint samtalsklimat och de var väldigt ärliga med sina problem.

Två av de ämnen som mötet handlade om var bristen på bostäder, och integrationsarbetet som följer flyktingmottagandet.

Bostadsfrågan är inte bara het i storstäderna, utan det finns behov av att komma igång med byggande i mindre orter. Vi hade en bra diskussion där kommunerna lyfte flera frågor, som strandskydd och finansiering. Regeringen har precis börjat jobba med finansiering av byggande i glesbygd och vi har några program igång, men det kändes ändå bra att träffa kommunerna

Flera av kommunerna här har tagit ett jättestort ansvar för flyktingmottagandet och Karlsborg, Götene och Hjo lyfte särskilt fram det.

Besöket i Skaraborg var förstås inte det enda ute i landet för civilministern.

Poängen är att kommunerna inte ska behöva åka till oss, utan vi ska komma till dem och identifiera de problem de har.

De här mötena har mynnat ut i saker som regeringen vill åtgärda. I Skaraborg ville de ha enklare regler för samarbete.

Kommunerna här vill kunna köpa tjänster av varandra och det är på gång. Vi möjliggör det med den nya lagen om offentlig upphandling, som gör att kommuner kan köpa tjänster av varandra utan att behöva upphandla.