Frågan om boendeparkering även i centrum har väckts av representanter för en bostadsrättsförening i centrala Skövde, som hört av sig till byggnadsnämndens ordförande Magnus Hammar (M) efter beslutet om de båda andra områdena.

– Det handlar om en äldre fastighet som inte har så många egna p-platser tillgängliga, så jag förstår synpunkten. Det finns alltid ett behov av parkeringar där det finns boende, konstaterar Hammar.

Han påpekar vidare att det var en gränsdragning som avgjorde vilka som fick möjligheten när det första beslutet fattades.

– Hade vi gått närmare centrum hade även de här boende inkluderats, men man måste dra gränsen nånstans, noterar Hammar.

Frågan från bostadsrättsföreningen har han inledningsvis lämnat vidare till tjänstemännen med uppdrag att titta på förslaget. Själv anser Hammar att det är en del av en större helhet, som måste lösas på ett bra sätt för alla inblandade.

– Det här måste utredas rejält och det finns mycket att diskutera. Just nu vet vi exempelvis inte så mycket om behovet av boendeparkeringar i centrum, så det kan vara bra att göra en kartläggning.

– Sen är det viktigt att en sådan här lösning inte går ut över parkeringsbehovet för handeln, då vi inte vill rycka undan mattan för affärsidkarnas verksamheter, understryker Hammar.

För egen del tycker han att även andra alternativ än boendeparkering på gatorna ska tas i beaktande och nämner parkeringshusen i centrum, som har ytor tillgängliga och där det skulle kunna skapas olika lösningar som vore attraktiva för flera parter.

Han konstaterar också att det nya parkeringshuset vid resecentrum är en viktig pusselbit i sammanhanget. Inför öppnandet pågår just nu ett arbete med att ta fram vilka regler och taxor som ska gälla för framtiden. Här understryker Hammar vikten av långsiktighet.

– Det går inte att göra något tillfälligt utan de reglerna måste vara genomtänkta och det gäller att göra avvägningar som fungerar för många.

– I samband med det arbetet kan man också titta på parkeringsbehovet generellt i centrum och då även ta med perspektivet med boendeparkeringar, säger Magnus Hammar.