Bert Karlsson fälldes tidigare i år för tre fall av bokföringsbrott. Bakgrunden var att en privatperson anmält Jokarjo AB för år då den lämnats in för sent. Bolaget driver Bert Karlssons flyktinganläggningar och där är han också vd. Straffet för Bert Karlsson själv blev villkorlig dom och 50 000 i dagsböter.

Nu rasar han mot tillvägagångssättet genom att förbereda en anmälan mot totalt 15 000 företag i hela landet som lämnat in bokföringen för sent. Listorna fick han och hans advokat ut tidigare i veckan och nu påbörjar han den första delen. Totalt uppger han att det handlar om drygt 1 500 företag i Västra Götaland.

Det är för jävligt att en enskild person kan kräva att någon blir straffad. Jag ska visa på hur jävla dumt det här är, rasar Karlsson och kallar det hela för Stasi-metoder.

Han menar att han på det här sättet vill få till en ändring och att en person inte ska kunna bli lagförd för något som han menar inte är olagligt enligt skattemyndigheten. Hade anmälan inte kommit in hade bolagets enbart fått betala förseningsavgift menar han.

Därför planerar han nu att utmana systemet. Totalt 15 000 anmälningar mot företag runt om i landet beräknar han lämna in till Ekobrottsmyndigheten.

Riskerar du inte att hamna i konflikt med en massa människor nu?

Jag skiter i det, det är inte företagen jag är ute efter, det är statens dumma regelverk. Anmäler man alla kommer rättssystemet att haverera. De klarar inte 15 000 anmälningar. Men anmäls det så måste de ju göra någonting. Jag ska göra det omöjligt för myndigheten att hantera. Det ska bli intressant att se hur det går, säger Bert Karlsson.

Bland bolagen som han kommer att anmäla ingår ett stort internetbolag.

Det ska bli spännande att se vad de får för böter med tanke på deras omsättning. Jag ska visa hur jävla dumt det här är, avslutar han.