I närheten av Simsjön finns ett av försvarets ledningscentraler insprängt i berget. Det rör sig om den anläggning som kallas för Lärkan och som användes av Civilförsvaret under kalla kriget och åren därefter.
När Försvarsmakten avvecklade sitt engagemang fick Skövde kommun ta över ansvaret för bergrummen.
Räddningstjänsten Östra Skaraborg lägger varje år ungefär 80 000 kronor för att underhålla och värma bergrummet och har nu sagt att man inte längre vill stå för framtida kostnader och underhåll.
Eftersom det inte finns en fungerande nödutgång är anläggningen belagd med nyttjandeförbud och därmed är en eventuell framtida användning starkt begränsad.
Nu har två av kommunens tjänstemän fått i uppdrag att utreda vad kommunen bör göra med de gamla bergrummen. Det handlar dels om att ta fram planer för hur rummen ska kunna avvecklas och förseglas, dels att man även ska titta på om det kan finnas andra användningsområden. Arbetet ska vara färdigt senare i år.
Vad tycker du kommunen borde göra med bergrummen? Lämna dina förslag eller synpunkter i kommentarsfältet nedan, eller maila red.sn@vgt.se.

Skövde Nyheter gjorde i slutet på förra sommaren ett studiebesök i bergrummen. Du kan läsa de reportagen via länkarna nedan.