Snart tio år efter att vårdvalet för vårdcentraler infördes i Västra Götalandsregionen ska det nu skapas en beredskap för den händelse att en kommun står utan vårdcentral. Det är situationen i Åmål som är bakgrunden till det beslut som nu tagits i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS), på initiativ av den grönblå ledningen i regionen genom HSS:s ordförande Jonas Andersson.

I Åmål avvecklade Närhälsan sin verksamhet samtidigt som man stängde Närhälsan i Skara och nu finns det enbart en privat vårdcentral kvar i Åmål, Balderkliniken. Denna vårdcentral har haft stora brister och har nu fått en respit fram till sista mars för att lösa dessa. Om inte bristerna är åtgärdade då kommer regionen att säga upp avtalet med vårdcentralen och Åmålsborna har då ingen vårdcentral i sin egen kommun.

– Om man ska vara efterklok skulle vi ha tagit detta beslut 2009 när vårdvalet infördes, säger Tony Johansson (MP), förste vice ordförande i HSS, om beslutet att skapa en beredskap.

Uppdraget som nu getts är både på kort sikt - läs Åmål - och på lång sikt.

– Antingen riggar man en backup-funktion inom Närhälsan eller så behöver vi upphandla en sådan funktion, säger Tony Johansson.

I yrkandet nämns att man ska titta på olika lösningar för att få en beredskap, som upphandling eller uppdrag till regionens sjukhus eller till styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård.