Jonny Johansson, Skara

I Marie begravningskapell har begravningsgudstjänst ägt rum för Jonny Johansson, Skara.

Akten inleddes av kyrkomusiker Gustaf Johansson som på orgel framförde "Love me tender", V Matson och E Presley. Officiant var prästen Britt-Marie Hjertén. Julia Zuhric och Thomas Gustafsson sjöng tillsammans Du är alltid en del utav mig av L Holm och L Berghagen.

Vid den vackert smyckade båren tog makan, barnen med familjer, släkt och vänner ett sista farväl. Akten i kapellet avslutades med musik från flygeln, "You are the reason" av F T Smith.

Jonny minne hade hedrats med gåvor till Hjärt-Lungfonden.

Gravsättning kommer ske på Marie kyrkogård.