Inger Medin, Skara

I Marie begravningskapell har begravningsgudstjänst med urnsättning ägt rum för Inger Medin, Skara. Akten inleddes av kyrkomusiker Åsa Nyberg som på orgel framförde J S Bachs "Air". Thomas Gustafsson sjöng "Gabriellas Sång" av P Bäckman och S Nilsson. Officiant var prästen Emanuel Carlsson. Solisten sjöng "Anthem" av B Afzelius, T Rice och B Andersson. Akten i kapellet avslutades med orgelmusik, "Tröstevisa" av B Andersson.

I procession fördes urnan ut till graven för gravsättning. Vid graven tog familj, släkt och vänner ett sista farväl.

Ingers minne hade hedrats med gåvor till Cancerfond och Cancerhjälpen.