Arne Henriksson, Skara

I Skara domkyrka har begravningsgudstjänst ägt rum för Arne Henriksson, Skara. Akten inleddes av kyrkomusiker Gustaf Johansson som på orgel framförde O Lindbergs "Gammal fäbodpsalm". Officiant var prästen Britt-Marie Hjertén. Musikern framförde E Taubes "Så skimrande var aldrig havet".

Vid den vackert smyckade båren tog makan, barnen med familjer, släkt och vänner ett sista farväl. Akten i kyrkan avslutades med orgelmusik "Air" av J S Bach. Minnesstund hölls på Götala herrgård.

Arnes minne hade hedrats med gåvor till Läkarmissionen samt till Cancerfonden. Gravsättning kommer ske på Marie kyrkogård.