Det är branschorganisationen Trä- och möbelföretagen som ställt personalbehoven mot hur många som utbildas.

C&D Snickeris Pia Hansson och Ylva Dverstorp, utbildningsansvarig på Kinnarpskoncernen, är överens:

Träindustrin har svårt att hitta personal, och det kommer att bli värre.

I Västra Götaland är det bara Falköping som har ett program med träteknisk inriktning på gymnasiet.

Programmet har 16 platser. I år började elva elever, åtta elever går i tvåan och nio tar studenten till våren.

Det är gott om företag med träinriktning i Falköpingsområdet. Chanserna att få jobb är mycket goda.

Av dem som gick ut utbildningen i våras hade alla som ville jobb i september, säger Ylva Dverstorp.

Träindustriutbildningen genomförs på Kinnarps. Företaget står för lärare, utbildningslokaler och maskiner och utbildningen köps av Ållebergsgymnasiet. Eleverna läser de teoretiska ämnena i Falköping. Eleverna förbereds i första hand för att arbeta vid produktionslinjer och lär sig till exempel CNC-teknik. Hantverk utgör en mindre del av utbildningen, finsnickeri är en kurs som kan väljas till. Utbildningen öppnar också för jobb inom andra industrier.

Sju företag samverkar i ett råd, som utvecklar programmet och garanterar eleverna praktikplatser. De sju är Kinnarps, C&D Snickeri, Gyllensvaans Möbler, Fonus, Nyarp/Fredahls, Kvänum Kök och Ängagårdens snickeritjänst.

De representerar allt från Gyllensvaans högteknologiska produktion till Ängagårdens hantverk, säger Ylva Dverstorp.

Företagen erbjuder också sommarjobb för elever efter ettan och tvåan.

Gymnasiernas industriprogram har generellt svårt att locka sökande. Pia Hansson och Ylva Dverstorp menar att industrijobben har oförtjänt dåligt rykte. Arbetsmiljön är bra, och för den som vill finns bra möjligheter att göra karriär. Ylva Dverstorp beskriver som exempel hur Kinnarps har en tradition av att utveckla medarbetare till ledande befattningar som platschefer och personalchefer.

Samtidigt är de två självkritiska, industrin har generellt varit dålig på att berätta om sig själv och vilka möjligheter som finns. Nu storsatsar man på att nå både föräldrar och elever med information. Ylva Dverstorp berättar hur Kinnarps bjuder in klasser på studiebesök och yrkesvandringar på företaget.

Vi vill visa vad industrin kan erbjuda, på Kinnarps har vi 170 olika yrkesgrupper.

Ungdomar kan testa träutbildningen på Kinnarps höstlovsaktivitet, företagen satsar på Ållebergsgymnasiets öppna hus inför niornas gymnasieval och är med på Teknikcollege Möjligheternas värld-arrangemang, ett samarbete mellan fem Skaraborgskommuner som upp till 1 500 elever besöker.

Företagens personalförsörjning är en ödesfråga. De närmaste åren går många i pension, och med dem försvinner massor med kompetens.

Situationen är allvarlig, en stor del av min tid går åt till att hitta kompetens, säger Pia Hansson, som bland annat rekryterat hantverkskunniga syrier som gått en vuxenutbildning i trä i Tibro.

Klarar inte de svenska industriföretagen personalförsörjningen blir vi omkörda av konkurrenter i andra länder, säger Ylva Dverstorp.