Det var som det avslöjades att en läkare på Skaraborgs sjukhus i Skövde använt sig av behandlingsmetoden från 1950-talets Sovjet för att behandla benbrott. En metod som man slutade att använda på sjukhuset 2014 efter att den hade ifrågasatts.

Läkaren stängdes av eftersom 37 personer fått allvarliga vårdskador efter behandlingarna.

Nu skriver att läkaren är tillbaka i tjänst – men inte som läkare vid ortopedkliniken utan som läkare vid sjukhusets forsknings- och utvecklingscentrum.

Jag kan säga som så att det är väldigt positivt för honom att han kommer i arbete. Uppenbarligen har arbetsgivaren valt ett arbete vid sidan om till att börja med. Men hela processen väntar på att IVO ska bli färdiga med sitt arbete, säger Lars Olén, ledamot och tidigare ordförande i Skaraborgs läkarförening, till Läkartidningen.