För lite mer än ett år sedan gav sjukvårdspolitikerna i uppdrag att undersöka möjligheterna att införa ett tredje vårdval i regionen gällande tandreglering för barn och unga. Förslaget har utretts under förra året och en risk- och konsekvensrapport pekade på just stora risker med projektet.

Nu när Hälso- och sjukvårdsstyrelsen på torsdag ska ta beslut om att fortsätta utredningen av ett nytt vårdval för tandreglering är förslaget från regionens koncernkontor att avbryta hela utredningen. Koncernkontoret bedömer att målen med att införa ett vårdval inte kommer att uppnås. Målen var att öka valfriheten och mångfalden samt säkra tillgängligheten och kompetensförsörjningen.

Patientunderlaget bedöms som för litet för att privata aktörer ska öppna någon annanstans än i Göteborgstrakten. Därför ökar inte valfriheten eller mångfalden för till exempel skaraborgare eller dalslänningar. Tvärtemot ses en risk att Folktandvården, som idag gör alla tandregleringar på barn och unga, inte skulle kunna upprätthålla lika god tillgänglighet. Idag gör Folktandvården bara i Skaraborg tandregleringar i Lidköping, Skövde, Falköping, Gullspång och Mariestad.

Enligt koncernkontoret är det vidare en stor risk att kompetensförsörjningen när det gäller specialister i tandreglering äventyras.

Nu står politikerna inför ett vägval. Hittills har utredningen kring det nya vårdvalet kostat runt 1,5 miljoner kronor. Om man beslutar att gå vidare beräknas kostnaderna för att under våren utforma ett vårdvalssystem till drygt tre miljoner kronor.

Förra mandatperioden hade Miljöpartiet och de borgerliga partierna, som tillsammans styr regionen, majoritet i regionfullmäktige och kunde därför räkna med att få igenom sina förslag, oavsett vad de övriga partierna tyckte. Så är det inte längre. Den grönblå ledningen styr vidare men i minoritet och om de tre stora oppositionspartierna är emot ett förslag från ledningen kan de stoppa det.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har sedan tidigare gjort klart att de vill stoppa utredningen av vårdvalet för tandreglering. Sverigedemokraternas gruppledare Heikki Klaavuniemi (SD) har uttryckt stor skepsis.

– Med den utredning som är gjord ser vi inga fördelar än så länge, sa han i en intervju strax innan jul.