Enligt Arbetsförmedlingen har arbetslösheten inte varit så låg som den är nu på tio år. Detta gäller samtliga grupper i Västra Götaland. Den sammanlagda arbetslösheten i Västra Götaland var i februari 6,2 procent, en minskning med 0,2 procentenheter sen förra året. Genomsnittet i Sverige var samtidigt 6,9 procent.

– Arbetslösheten fortsätter att sjunka på bred front. Antalet inskrivna arbetslösa har minskat för både kvinnor och män – inrikes och utrikes födda och oavsett utbildningsnivå, säger Sandra Offesson, analytiker på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

Både bland inrikes och utrikes födda minskar arbetslösheten. Dock är det fortfarande stora skillnader mellan olika grupper. Störst minskning ser man bland utrikes födda där arbetslösheten gått från 19,3 till 17,6 procent på ett år.

– Med den skriande kompetensbristen som råder är det oerhört viktigt att vi tar tillvara på kompetensen hos alla och fortsätter att öka sysselsättningen hos utrikes födda. De är nödvändiga för den framtida arbetskraftsförsörjningen, säger Sandra Offesson.