– Det jag sett i rapporterna är inte acceptabelt. Vi tar det som hänt på stort allvar. McDonalds har rigorösa krav på rutiner som vi ska efterleva och har vi brustit så måste det åtgärdas. Det ska inte vara så här på våra restauranger, säger Carina Wilhelmsson.

Hur ser rutinerna ut för städningen på era restauranger?

– Vi städar restaurangerna varje dag och har tydliga regler för hur det ska göras och checklistor som vi följer. Nu kontrollerar vi och ser vad som har gått fel.

Man har också agerat omgående och åtgärdat allt understryker Wilhelmsson.

– Vi har gjort om rutinerna så att de här områdena som uppmärksammats, ska kollas upp oftare. Vi har även utbildning av vår personal så det blir mer noggrant gjort. Klinkerplattorna åtgärdas nästa vecka, vilket var inplanerad att utföras vecka 39 och redan när MÖS besökte oss.

– Fortsättningsvis kommer vi att följa upp utbildningen av personalen i alla städrutinerna och sedan ha en noggrann uppföljning av att rutinerna följs. Jag vill också ha ett möte med MÖS så att vi tillsammans kan komma fram till en samsyn på de krav som ställs.

Med tanke på tidigare kritik även mot restaurangen i Skara. Finns ett övergripande problem i sammanhanget eller är det tillfälligheter?

– Jag följer de krav och rutiner som finns, sen ska de sättas på plats av mig som ansvarig franchisetagare på mina restauranger. Men jag tar det på stort allvar och jag garanterar att jag gör allt jag kan för att det ska lösa sig och inte upprepas igen.